Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
1.1.2010.

Zavod za javno zdravstvo

 • Adresa: Zlatar, Ivana Gorana Kovačića 1
 • Ravnatelj: Tomislav Jadan, dipl. oec.
 • Telefon: 049-467-152,  467 395

Zabok  049-221-643, 221-644,  221-647

Krapina  049/373-624

 

Zavod obavlja slijedeće djelatnosti:

 • provodi preventivno-odgojne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama,
 • kontinuirano pruža usluge i analizira epidemilošku situaciju na području Županije, predlaže i po potrebi provodi protuepidemijske mjere,
 • nadzira mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije,
 • obavlja javno-zdravstvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za Županiju,
 • prati, proučava i ocjenjuje higijensku ispravnost vode, zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće upotrebe,
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite,
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša na zdravstveno stanje pučanstva Županije,
 • obavlja distribuciju obveznih dječjih cjepiva ordinacijama primarne zdravstvene zaštite na području Županije,
 • prikuplja i obrađuje statistička izvješća iz područja zdravstva na razini Županije.

U sklopu Zavoda djeluje i:

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti

 

Centar obavlja slijedeće djelatnosti:

 • izvanbolnički terapijski rad s uzimateljima droga i njihovim obiteljima,
 • unapređenje i provedba preventivnih aktivnosti – primarna, sekundarna i tercijalna prevencija,
 • epidemološko praćenje, koordinacija i provedba programa smanjenja potrošnje droga,
 • specifično i grupno savjetovanje za mlade i obitelji rizične za uzimanje droga,
 • suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama u provedbi dijela aktivnosti predviđenih preventivnim programima, posebno u specifičnoj edukaciji stručnih djelatnika u odgojno-obrazovnim ustanovama i
 • pružanje pomoći pri osnivanju udruga građana i u razvoju mreže klubova liječenih ovisnika.

 


Zadnja promjena: 7.8.2013. | Prikazano 10246 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009