Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
1.3.2013.  | Novosti

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u KZŽ u razdoblju od 2008. do 2015.

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji u razdoblju od 2008. do 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Služba za zdravstvo i socijalnu skrb

KLASA: 550-01/08-01/24

URBROJ: 2140/01-02-08-3

Krapina, 02. travnja 2008.

Sukladno točci 4. Završne odrednice Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (Narodne novine broj 63/07.) i članka 36. Statuta Krapinsko – zagorske županije (Službeni glasnik KZŽ broj: 13/01., 5/06. i 11/06 – pročišćeni tekst), Županijsko poglavarstvo na 58. sjednici održanoj 02. travnja 2008. godine, donijelo je

STRATEGIJU IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM U KRAPINSKO – ZAGORSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU OD 2008. DO 2015. GODINE

1. UVOD

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (Narodne novine, broj 63/07.) (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija), s ciljem napretka i daljnjeg snaženja zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Zadaća Nacionalne strategije je uskladiti sve politike djelovanja na području zaštite osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini, ali i svim trendovima koji imaju za cilj nastojanje da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom.

Politika prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj zasniva se na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju i temeljna načela kao što je načelo nediskriminacije, te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, a što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih, kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osoba s invaliditetom.

Cilj Nacionalne strategije je učiniti hrvatsko društvo što osjetljivijim i prilagođenijim za nužne promjene u korist izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom, odnosno stvoriti uvjete za njihovo aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu, poštivanje urođenog dostojanstva i uvažavanje posebnih interesa, te sprečavanje bilo kakve diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti.

Važno je osigurati potpunu integraciju osoba s invaliditetom ostvarivanjem integracije na važnim životnim područjima ravnopravnim sudjelovanjem u političkom, javnom i kulturnom životu; u procesu odgoja i obrazovanja; u zapošljavanju, zdravstvu i rehabilitaciji; u socijalnoj zaštiti; u pravnoj zaštiti i zaštiti od nasilja; u istraživanju i razvoju i u drugom.

Strategija u potpunosti promovira građansku perspektivu i socijalni model djelovanja prema osobama s invaliditetom utemeljen na sustavu primjene ljudskih prava. Istovremeno, u potpunosti odbacuje poistovjećivanje osobe s invaliditetom s ulogom pacijenta kojemu je potrebna zdravstvena ili neka druga skrb. Naglasak je na sposobnostima osobe koja će, nakon što društvo ukloni postojeće prepreke, ostvariti svoj potpuni razvoj.

Prema Popisu stanovništva iz 2001. godine, na području Županije živi 18.551 invalidna osoba, od čega 13.445 pokretne, 4.241 ograničeno pokretne i 865 trajno nepokretne osobe. Navedeni podatci pokazuju da čak 13% ukupnog stanovništva Županije čine osobe s invaliditetom, slijedom čega Krapinsko – zagorska županija zauzima u Republici Hrvatskoj vodeće mjesto među županijama po udjelu osoba s invaliditetom.

Strategija Krapinsko – zagorske županije slijedi strukturu i sadržaj Nacionalne strategije, u njoj su navedene mjere s nositeljima i rokovima provedbe, razvrstane prema pojedinim područjima koja zajedno obuhvaćaju sve domene života osoba s invaliditetom.

Očekivani učinak ovog dokumenta je promjena shvaćanja javnosti Krapinsko – zagorske županije prema osobama s invaliditetom, u cilju njihove pune integracije u društvo, što traži i javnu kampanju, dok je konačni cilj omogućavanje potpune socijalne integracije osoba s invaliditetom.

Donošenjem Strategije nastavlja se proces uspostave učinkovitog i odgovornog sustava cjelovite skrbi za osobe s invaliditetom Krapinsko – zagorske županije, a ista postaje obvezujući dokument za sve županijske upravne odjele, ustanove, jedinice lokalne samouprave na svom području i druge pravne osobe.

Prihvaćanjem i provođenjem mjera ove Strategije uspostavlja se učinkovit i odgovoran sustav cjelovite skrbi o osobama s invaliditetom na području Krapinsko – zagorske županije.

Prilozi:

> Strategija

Zadnja promjena: 24.3.2015. | Prikazano 2977 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009