Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
7.12.2020.  | Sjednice skupštine

24. sjednica Županijske skupštine

Sjednica će se održati 15. prosinca 2020. godine (utorak) u 16,00 sati u Festivalskoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Županijske skupštine održane 8. listopada 2020. godine,
 2. Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
 4. Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
 5. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu,
 6. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje listopad - studeni 2020. godine,
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu,
 8. Prijedloga zaključka o podršci inicijativi Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli za otvaranje ordinacije obiteljske medicine u Kraljevcu na Sutli,
 9. Prijedlog Odluka o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini,
 10. Prijedlog programa rada Županijskog savjet mladih za 2021. godinu,
 11. Prijedlog odluke o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine,
 12. Prijedlog odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Krapinsko-zagorske županije,
 13. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2021.,
 14. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2021.,
 15. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2021.,
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije,
 17. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje političkih stranka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini do isteka mandata tekućeg saziva,
 18. Prijedlog zaključka o objavi poziva za isticanje kandidatura za članice/članove Županijskog savjeta mladih i njihove zamjenice/zamjenike,
 19. Prijedlog programa rada Županijske skupštine u 2021. godini,
 20. Prijedlog plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2021.,
 21. Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
 22. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2021.-2023.godine,
 23. Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina za 2020. godinu,
 24. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2021. godinu,
 25. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu,
 26. Pitanja i prijedlozi.

Prilozi:

Materijal
Sjednica Odbora za izbor i imenovanja
Sjednica Odbora za promet i veze
Sjednica Odbora za komunalne djelatnosti
Sjednica Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju
Sjednica Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prost. planiranje
Sjednica Odbora za gospodarstvo
Sjednica Odbora za financije i proračun
Sjednica Odbora za poljoprivredu
Sjednica Odbora za društvene djelatnosti

Zadnja promjena: 7.12.2020. | Prikazano 1129 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009