Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (objavljen u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, br. 24 od 30 rujna 2014. godine) omogućuje učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja, olakšava interakciju tijela javne vlasti s građanima/kama i predstavnicima/cama zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potiče aktivnije sudjelovanje građana/ki u javnom životu. Na ovoj stranici možete pronaći sva prošla i aktualna savjetovanja.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata

12
Jučer | Rok: 30.11.2019. Savjetovanje - Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite
Jučer | Rok: 30.11.2019. Savjetovanje - Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
15.11.2019. | Rok: 30.11.2019. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - zaštita od požara (GPP za 2020.g.)
28.10.2019. | Rok: 27.11.2019. Javno savjetovanje - Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela KZŽ
9.10.2019. | Rok: Zavr. Prethodno savjetovanje - prijevoz učenika OŠ - grupa 5
24.9.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za savjetovanje u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća
1.9.2019. | Rok: Zavr. Program usluga poslovne podrške poduzetnicima - poziv za savjetovanje
19.7.2019. | Rok: Zavr. Savjetovanje - Strategija razvoja palijativne skrbi
11.7.2019. | Rok: Zavr. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja vodotoka Krapinica
4.7.2019. | Rok: Zavr. Radovi na obnovi Osnovne škole Mače - II. faza
2.7.2019. | Rok: Zavr. I. izmjena Pravilnika o sufin. Programa vodoopskrbe i odvodnje (savjetovanje)
5.6.2019. Prethodno savjetovanje - Radovi na energ. obnovi OŠ Konjščina
4.6.2019. | Rok: Zavr. Prethodno savjetovanje - Radovi na energ. obnovi SŠ Konjščina
3.6.2019. | Rok: Zavr. Prethodno savjetovanje - Radovi na energ. obnovi SŠ Bedekovčina
22.5.2019. | Rok: Zavr. Savjetovanje - Program vodoopskrbe i odvodnje na području KZŽ
20.5.2019. | Rok: Zavr. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja - grupa VI
23.4.2019. | Rok: Zavr. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja pritoke potoka Hum
17.4.2019. | Rok: Zavr. Prethodno savjetovanje - Radovi na en. obnovi zgrade Osnovne škole Đurmanec
4.4.2019. Izvješće o provedenom savjetovanju
1.4.2019. | Rok: Zavr. Prethodno savjetovanje - Radovi na energetskoj obnovi OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica
27.3.2019. | Rok: Zavr. Savjetovanje - godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači
22.3.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - samozapošljavanje
1.3.2019. | Rok: Zavr. Nacrt Programa potpore male vrijednosti za samozapošljavanje
8.1.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv - Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljo. proizvodnje
8.1.2019. Javni poziv - Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljo. proizvodnje
27.12.2018. Prethodno savjetovanje - Dizalo za osobe s invaliditetom
11.12.2018. | Rok: Zavr. Prethodno savjetovanje - Opskrba električnom energijom za KZŽ
4.12.2018. Izvješće sa prethodnog savjetovanja - Prijevoz učenika za 28 OŠ za šg. 18/19. i 19/20.
8.11.2018. | Rok: Zavr. Javni poziv - plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019.
7.11.2018. | Rok: Zavr. Godišnji provedbeni plan unapr. zaštite od požara - savjetovanje sa javnošću
19.10.2018. | Rok: Zavr. Poziv na javnu raspravu - Vanjski plan zaštite i sp. (Terminal Pustodol, Crodux)
3.10.2018. | Rok: Zavr. Poziv na javni uvid - Vanjski plan zaštite i sp. (Terminal Pustodol, Crodux)
27.7.2018. | Rok: Zavr. Prethodno savjetovanje - Usluga prijevoza učenika
21.6.2018. | Rok: Zavr. Prethodno savjetovanje - Izgradnja školske dvorane OŠ Zlatar Bistrica
15.6.2018. | Rok: Zavr. Javni poziv - izmjena Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva
1.6.2018. | Rok: Zavr. Savjetovanje - izvedba manjih infrastrukturnih zahvata - Dom zdravlja KZŽ
27.4.2018. | Rok: Zavr. Prethodno savjetovanje - En. obnova zgrade OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli
26.4.2018. | Rok: Zavr. Savjetovanje - Sanacija i povećanje EnU OŠ Janka Leskovara Pregrada
20.4.2018. | Rok: Zavr. Prethodno savjetovanje - Izgradnja školske dvorane OŠ Đurmanec
18.4.2018. | Rok: Zavr. Prethodno savjetovanje - Energetska obnova zgrade OŠ Đurmanec
12