Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
Propisi
Upravni odjel za gospodarstvo, poljo.,turizam, promet i kom. infr.
 

Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

ZAKONI

 1. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj  29/02, 63/07, 53/12, 56/13)
 2. Zakon o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13)
 3. Zakon o Fondu za regionalni razvoj RH („Narodne novine“, broj 107/01)
 4. Zakon o turističkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj  8/96, 19/96, 76/98, 68/07 i 88/10)
 5. Zakon o turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj  152/08)
 6. Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj  47/14)
 7. Zakon o energiji („Narodne novine“, broj 120/12, 14/14 i 102/15)
 8. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“, broj 152/08, 55/12 i 14/14)
 9. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14)
 10. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, broj 100/15)
 11. Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost („Narodne novine“, broj 107/03, 144/12)
 12. Zakon o tržištu plina („Narodne novine“, broj 28/13, 14/14)
 13. Zakon o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12)
 14. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12)
 15. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18)
 16.  Zakon o lovstvu („Narodne novine“, 99/18, 32/19)
 17. Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17, 32/19)
 18. Zakon o sustavu obrane od tuče ( „Narodne novine“, broj 53/2001, 55/07)
 19. Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj, 82/13, 148/13, 115/18)
 20. Zakon o stočarstvu („Narodne novine“, broj 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14, 30/15)
 21. Zakon o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, broj 14/14, 115/18)
 22. Zakon o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/18, 121/19)
 23. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19)
 24. Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17, 98/19)
 25. Zakon o vinu („Narodne novine“, broj 32/19)
 26. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", broj 73/97, 114/04)
 27. Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 29/18, 32/19)
 28. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („ Narodne novine“, broj  41/18
 29. Zakon o cestama ( „Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19
 30. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj  67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19)
 31. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19)
 32. Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 33. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18)
 34. Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19)
 35. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/19)
 36. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18)
 37. Stečajni zakon („Narodne novine“, broj 71/15, 104/17)
 38. Ovršni zakon  („Narodne novine“, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)
 39. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“, broj 68/18, 2/20)
 40. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14)
 41. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
 42. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18)
 43. Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 66/19)
 44. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
 45. Zakon o vodnim uslugama ( „Narodne novine“, broj 66/19)
 46. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
 47. Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19)
 48. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti  („Narodne novine“  broj 85/15, 121/16, 99/18,  25/19, 98/19)
 49. Zakon o pružanju usluga u turizmu  („Narodne novine“ broj 130/17, 25/19, 98/19)
 50. Zakon o državnim potporama – Narodne novine 47/2014, 69/2017
 51. Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj  143/13, 127/19)
 52. Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu („Narodne novine“, broj 97/00, 101/00, 98/19)
 53. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15, 98/19)
 54. Zakon o dadiljama („Narodne novine“ 37/13, 98/19.)

ODLUKE

 1. Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti („Narodne novine“ broj 58/07, 72/07)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
 2. Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra („Narodne novine“, broj 58/09)
 3. Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama („Narodne novine“, broj 101/95)
 4. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“, broj 66/09,108/09, 8/10, 108/14)
 5. Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo („Narodne novine“, broj 39/09, 46/15)
 6. Pravilnik o znaku pristupačnosti („Narodne novine“, broj 78/08, 87/14)
 7. Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje („Narodne novine“, broj 74/13)
 8. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“, broj 92/19
 9. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama („Narodne novine“, broj 64/16
 10. Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11, 47/13
 11. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19)
 12. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, broj 54/19)
 13. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja  („Narodne novine“, broj 21/19)
 14. Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 76/14)
 15. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji („Narodne novine“, broj 19/16)
 16. Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu („Narodne novine“, broj 48/14, 83/14, 147/14, 110/16, 127/17)
 17. Pravilnik o vinu („Narodne novine“, broj 96/96, 7/97, 117/97, 57/00, 102/04, 159/04, 172/04, 2/05, 7/05, 121/05, 121/10, 141/10 i 28/18)
 18. Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom ("Narodne novine", broj 84/15)
 19. Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje („Narodne novine“, broj 24/16, 16/17)
 20. Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 116/19)
 21. Pravilnik o daljinaru i najmanjem voznom vremenu („Narodne novine“, broj 57/18)
 22. Pravilnik o autobusnim stajalištima („Narodne novine“, broj 119/07, 84/11)
 23. Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine“, broj 50/18, 56/19)
 24. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca („Narodne novine“, broj 100/08, 20/09)
 25. Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje („Narodne novine“, broj  106/04, 25/06, 121/11)
 26. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“, broj 136/06, 135/10, 14/11, 55/12, 68/18, 15/19)
 27. Pravilnik o autobusnim kolodvorima („Narodne novine“ broj 57/18)
 28. Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora („Narodne novine“ broj  52/14)
 29. Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza („Narodne novine“  broj 50/18)
 30. Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine“ broj 50/18, 56/19)
 31. Pravilnik o registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu („Narodne novine“ broj 56/14)
 32. Pravilnik o znaku pristupačnosti („Narodne novine“ broj 78/08, 87/14)
 33. Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga"  („Narodne novine“ broj  82/07, 82/09,  75/12, 69/13, 150/14)
 34. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi („Narodne novine“ broj 54/16, 68/19, 120/19)
 35. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“ broj  9/16, 54/16,  61/16,  69/17, 120/19)
 36. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj („Narodne novine“ broj 54/16, 69/17)
 37. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli („Narodne novine“ broj 56/16, 120/19)
 38. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 54/16,  69/17, 120/19)
 39. Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  („Narodne novine“ broj  5/08)
 40. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju („Narodne novine“, broj 140/15)
 41. Pravilnik o upisniku turističkih vodiča („Narodne novine“, broj 50/08)
 42. Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča („Narodne novine“,  broj 50/08, 90/08, 112/09, 33/10,  62/10)
 43. Pravilnik o autobusnim kolodvorima („Narodne novine“, broj 57/18)
 44. Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora („Narodne novine“,  broj 52/14)
 45. Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza („Narodne novine“, broj 50/18)
 46. Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine“, broj 50/18, 56/19)
 47. Pravilnik o registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu („Narodne novine“, broj 56/14)
 48. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19)
 49. Pravilnik o znaku pristupačnosti („Narodne novine“, broj 78/08, 87/14)
 50. Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje („Narodne novine“, broj 74/13 )
 51. Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, broj 91/19. i 37/20).

UREDBE

 1. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, 26/15)
 2. Uredba o uslužnim područjima („Narodne novine“, broj 67/14)

STRATEGIJE

 1. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 130/09)

 

Popis općih akata i odluka, pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)


PRAVILNICI

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20. i 13/20.)
 2. Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 4/20.)
 3. Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 4/20.)
 4. Pravilnik o sufinanciranju uređenja prometne i komunalne infrastrukture („male komunalne akcije“) na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 9/20.)
 5. Pravilnik o korištenju usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 13/20.)
 6. Pravilnik za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 5/05, 15/07, 27/09, 22/10, 36/17, 14/18,  31/19 i 14/20)
 7. Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 22/19. i 29/19.)
 8. Pravilnik za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 36/17. i 31/19.)
 9. Pravilnik  I. za provedbu Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj  4/19.)
 10. Pravilnik II. za provedbu Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 4/19.)
 11. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 17/18. i 19/18.)
 12. Pravilnik Ocjenjivanje i izložbe meda Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije „ br. 40/18.)
 13. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda (Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 17/18)
 14. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda (Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 4/17)

ODLUKE

 1. Odluka o provođenju programa „HBOR-subvencija kredita“ („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 14/20.)
 2. Odluka o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko - zagorske županije u 2020. godini („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 1/20.)
 3. Odluka o mjerama razvoja poljoprivrede proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19)
 4. Odluka o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 35/19.)
 5. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Krapinsko – zagorske županije za period 2021 - 2027 godine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 29/19.)
 6. Odluka o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama. Susretima i smotrama („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 29/19.)
 7. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/19)
 8. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Krapinske Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/19.)
 9. Odluka o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 53b/18.)
 10. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 50/18.)
 11. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Krapina („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 50/18.)
 12. Odluka o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama („Služeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 40/2018.)
 13. Odluka o naknadama članovima Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 22/18.)
 14. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja 46/18., 31/19. i 32/19.)

GODIŠNJI PLANOVI

 1. Zaključak o usvajanju Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 13/20.)
 2. Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2020/2021 (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 5/20.)
 3. Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko – zagorske županije za lovnu godinu 2019/2020 („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 12/19.)

PROGRAM

 1. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 16/20.)
 2. Program usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 46/19.)
 3. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 21/19)
 4. Program Potpora Subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora na području KZZ za poduzetnike početnike i poduzetnike do tri godine poslovanja („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 32/18.  i 17/19.)
 5. Program potpora male vrijednosti za samozapošljavanje („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 14/19.)

KRITERIJI

 1. Kriteriji za sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 04/16 i 13/18)
 2. Kriteriji za raspodjelu sredstava za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima i grobljima, te objektima od posebnog interesa za županiju („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/06)

STRATEGIJE

 1. Strategija razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 28/16. i 32/18.)

KODEKS SAVJETOVANJA

 1. Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.)

POVEZNICE

Propisi iz cestovnog prometa

Komunalno gospodarstvo

Vodno gospodarstvo

Upravni odjel za financije i proračun
 

Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

ZAKONI

 1. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, 127/17)
 2. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 109/07, 136/12, 15/15)
 3. Zakon o izvršavanju državnog proračuna
 4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10)
 5. Zakon o lokalnim porezima („ Narodne novine“, broj  115/16, 101/17)
 6. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj  73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/20, 106/20, 121/19)
 7. Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
 8. Zakon o  porezu na dohodak („Narodne novine“, broj  115/16, 106/18, 121/19, 32/20)
 9. Ovršni zakon („Narodne novine“, broj  112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)
 10. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16)
 11. Zakon o doprinosima („Narodne novine“, broj  84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
 12. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 78/15, 71/15)
 13. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18, 41/20)
 14. Zakon o mjenici („Narodne novine“, broj  74/94, 92/10)
 15. Zakon o Središnjem registru državne imovine (Narodne novine, broj 112/18)
 16. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09)
 17. Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)
 18. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, 94/18)
 19. Zakon o Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“, 25/19)

 UREDBE

 1.  Uredba o sastavljanu i predaju Izjave o fiskalnoj dogovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, 95/19)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj  124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19)
 2. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20)
 3. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10., 120/13. i 1/20.)
 4. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19)
 5. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20)
 6. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 115/16, 1/17, 41/17, 128/17, 106/18, 1/19, 1/20)
 7. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“, broj 32/15, 102/15, 35/17)
 8. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09, 139/10)
 9. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“, broj  128/09, 142/14, 23/19)
 10. Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. st. 4 Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 1/17)
 11. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi („Narodne novine“, 32/19)
 12. Pravilnik o doprinosima („Narodne novine“, 2/09, 9/09, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19)

 

Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

 

ODLUKE

 1. Odluka o uvjetima plaćanja predujmom („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“,  broj 1/20)
 2. Odluka o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 5/20)
 3. Odluka o uvjetima plaćanja predujmom („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 1/18)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i proračun („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20)

STRATEGIJE

 1. Strategija upravljanja imovinom Krapinsko – zagorske županije za razdoblje od 2019.do2025. godine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 8/19)
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove
 

Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

ZAKONI

 1. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16)
 2. Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13, 127/13, 74/14, 98/19)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17)
 2. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine“, broj  65/17)
 3. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, broj 65/2017)
 4. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine“, broj 65/17)
 5. Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (Narodne novine“, broj 69/17)
 6. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17)
 7. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17)

UREDBA

 1. Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti („Narodne novine“, broj 19/18)

 

Popis općih akata i odluka (pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo) koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)


OPĆI AKTI

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20.)
 2. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 24/17)
 3. Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti usluga („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 1/14.)

KORISNE POVEZNICE:

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 

Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

ZAKONI

 1. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 2. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 3. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj   20/18,  115/18, 98/19)
 4. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
 5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 6. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19)
 7. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)
 8. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina(„Narodne novine“ broj 16/07, 124/10, 121/16, 9/17)
 9. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 152/08)
 10. Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka(„Narodne novine“ broj 56/13)
 11. Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
 12. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 13. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
 14. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
 15. Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19)
 16. Zakon o klimatskim promjenama i  zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“ broj 127/19)
 17. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu („Narodne novine“ broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ broj 22/19)
 2. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19)
 3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
 4. Pravilnik o nostrifikaciji projekata („Narodne novine“ broj 98/99, 29/03, 20/17)
 5. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 46/18, 98/19)
 6. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13)
 7. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 15/19)
 8. Pravilnik o kontroli projekata („Narodne novine“ broj 32/14)
 9. Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14)
 10. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17)
 11. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)
 12. Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14, 98/19)
 13. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj  73/15)
 14. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19)
 15. Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja („Narodne novine“ broj 129/15)
 16. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“, broj 93/17)
 17. Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola („Narodne novine“ broj 105/17, 108/17)
 18. Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu („Narodne novine“ broj 70/08)
 19. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 117/17)
 20. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 114/15, 103/18, 56/19)
 21. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ 69/16)
 22. Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“ broj 90/15)
 23. Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije („Narodne novine“ broj 22/19)
 24. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ broj 87/15)
 25. Pravilnik o upisniku dobavljača božičnih drvaca („Narodne novine“ broj 27/15)

ODLUKE

 1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17)
 2. Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“ broj 3/19, 17/19)

UREDBE

 1. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12)
 2. Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14)
 3. Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 115/15)
 4. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ 61/14, 3/17)
 5. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17)
 6. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08)
 7. Uredba o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14, 5/18)
 8. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17, 84/19)
 9. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19)

Popis općih akata i odluka (pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo) koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)


PRAVILNICI

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20)

ODLUKE

 1. Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/16 i 38/18)
 2. Odluka o visini naknade za sudjelovanje na sjednicama Procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 21/17)
 3. Odluka o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/17) temeljem članka 12. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11, 47/14)

PLANOVI

 1. Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/02., 6/10., 8/15.) temeljem Zakona o prostornom uređenju

STRATEGIJE

 1. Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine („Narodne novine“ broj 72/17)
 2. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05)
Upravni odjel za zdravstvo, soc.pol., branitelje, civil. društvo i mlade
 

Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

ZAKONI

 1. Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93,29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
 2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti  (Narodne novine broj 100/18 i 125/19)
 3. Zakon o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine, broj 169/04 i 37/08)
 4. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13, 137/13 i 98/19)
 5. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 i 130/17)
 6. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (Narodne novine, broj 118/18)
 7. Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17)
 8. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19)
 9. Obiteljski zakon (Narodne novine broj 103/15, 98/19)
 10. Zakon o udomiteljstvu (Narodne novine broj 115/18.)
 11. Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/17, 70/17 i 98/19)
 12. Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17)
 13. Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine broj 85/08, 112/12)
 14. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine, broj 70/17 i 126/19)
 15. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine, broj 71/10)
 16. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (Narodne novine broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13 i 39/19)
 17. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
 18. Zakon o humanitarnoj pomoći (Narodne novine broj 102/15 i 98/19)
 19. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19)
 20. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)
 21. Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16)
 22. Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine broj 106/18)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (Narodne novine, broj 46/11, 6/13 i 63/14)
 2. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine broj 61/11, 128/12, 124/15)
 3. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika (Narodne novine, broj 33/94)
 4. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe (Narodne novine, broj 88/10, 1/11 i 87/11)
 5. Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja  (Narodne novine, broj 126/06 i 156/08)
 6. Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (Narodne novine, broj 145/13)
 7. Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka (Narodne novine, broj 107/08)
 8. Mreža javne zdravstvene službe (Narodne novine, broj 101/12, 31/13, 113/15 i 20/18)
 9. Mreža hitne medicine (Narodne novine, broj 49/16, 67/17)
 10. Mreža ugovornih subjekata medicine rada (Narodne novine, broj  55/11)
 11. Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 86/12)
 12. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, broj 40/14, 66/15 i 56/20)
 13. Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (Narodne novine, broj 143/14)
 14. Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (Narodne novine, broj 18/11)
 15. Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (Narodne novine, broj 120/15 i 16/20)
 16. Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (Narodne novine, broj 120/15 i 16/20)
 17. Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (Narodne novine, broj 120/15 i 16/20)
 18. Pravilnik o evidencijskog oznaci humanitarne akcije (Narodne novine, broj 120/15 i 16/20)
 19. Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (Narodne novine, broj 120/15 i 16/20)
 20. Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (Narodne novine, broj 39/02)
 21. Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (Narodne novine, broj 29/02)
  Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve (Narodne novine, broj 29/02)
  Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 29/02, 32/02)
  Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 14/06)
 22. Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 73/14)
 23. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine, broj104/18)
 24. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine, broj 80/18)
 25. Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine, broj 51/18)
 26. Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida (Narodne novine, broj 27/18)
 27. Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (Narodne novine, broj 16/18
 28. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz   Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine, broj 12/18)
 29. Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine (Narodne novine, broj 16/18)
 30. Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava (Narodne novine, broj 21/18)
 31. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 21/18)
 32. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine, broj 12/18, 103/18)
 33. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 35/19 i 24/20)

UREDBE

 1. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15)
 2. Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje (Narodne novine, broj 14/19)

ODLUKE

 1. Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini (Narodne novine, broj 128/19)
 2. Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine broj 56/17, 73/17 i 119/18)

STRATEGIJE

 1. Nacionalna strategija razvoja zdravstva Republike Hrvatske 2012.- 2020. (Narodne novine broj 116/12)
 2. Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.- 2020.
 3. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017.- 2020. godine (Narodne novine, broj 42/17)
 4. Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014.- 2020. godine
 5. Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2018. do 2020. godine (Narodne novine, broj 26/15) i Akcijski plan za 2018. i 2019. godinu (za provedbu Strategije)
 6. Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. g. (Narodne novine, broj 88/11)
 7. Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2008. do 2011. godine (Narodne novine, broj 119/07)
 8. Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016.  
 9. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. (Narodne novine, broj 96/17)
 10. Nacionalni program djelovanja za mlade od 2014. do 2017. godine

POVELJE

 1. Europska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini – prihvaćena na 15. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održane dana 16. rujna 2015. god.

 

Popis općih akata i odluka (pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo) koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)

 

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 8/20)
 2. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 30A/15)

ODLUKE

 1. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 2/20.)
 2. Odluke o uvjetima i postupku provedbe natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske broj 30/09, 34/10 i 17/16)
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko- zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije broj 4/05, 6/10)
 4. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju javne zdravstvene službe (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 16/18)
 5. Odluka o organizaciji mrtvozorničke djelatnosti i imenovanju mrtvozornika (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije, broj 14/03, 4/07, 5/09 i 13/17)
 6. Odluka o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 23/19)
 7. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 23/19)
 8. Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine na području Krapinsko– zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj  23/19)
 9. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnog prostora Ljekarne Krapinsko – zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj  29/19)
 10. Odluka o utvrđivanju lokacija i rasporeda provođenja posebnog dežurstva na području Krapinsko – zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije broj 31/19)
 11. Odluka o donošenju rasporeda i načinu rada koordinatora palijativne skrbi i mobilnog palijativnog tima u Krapinsko – zagorskoj županiji (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 31/19)
 12. Akcijski plan suzbijanja korupcije u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje od 2018. do 2021. godine  (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 32/18)
 13. Odluka o rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Krapinsko- zagorske županije u 2020. godini (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije, broj 20/20)
 14. Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 16/20.)
 15. Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije broj 15/14, 30A/15, 14/16)

PLANOVI

 1. Socijalni plan Krapinsko- zagorske županije za razdoblje 2014.- 2020.
 2. Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna KZŽ u 2019. godini (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije broj 3/19)
 3. Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 4/12),
 4. Akcijski plan za promicanje i unapređenje uloga i statusa žena u ruralnom području 2013. do 2020. godine
 5. Akcijski plan suzbijanja korupcije u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje od 2018. do 2021. godine (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 32/18),
 6. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 41/18).

STRATEGIJE

 1. Strategija razvoja palijativne skrbi u Krapinsko- zagorskoj županiji za razdoblje 2020.- 2022. godine
 2. Strategija razvoja civilnog društva Krapinsko- zagorske županije 2016.-2020. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 2/17)

PROGRAMI

 1. Trogodišnji program aktivnosti za projekt „KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA- PRIJATELJ DJECE“ za razdoblje 2018.-2020.
 2. Regionalni program djelovanja za mlade Krapinsko- zagorske županije od 2017. do 2020. godine (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 38/17)
Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
 

Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

 

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

 1. Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)

ZAKONI

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12,  123/17 i 98/19)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08 i 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 )
 3. Zakon o radu (Narodne novine, broj: 93/14, 127/17, 98/19)
 4. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj: 61/18, 98/19)
 5. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj: 47/09),
 6. Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10 i 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)
 7. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 28/10),
 8. Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 115/16),
 9. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 33/95)
 10. Zakon o obrani (Narodne novine, broj: 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18, 70/19)
 11. Zakon o tajnosti podataka  (Narodne novine, broj: 79/07, 86/12)
 12. Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj: 82/15, 118/18, 31/20)
 13. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 14. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.)
 15. Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19)
 16. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19)
 17. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
 18. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19)
 19. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, 80/13, 137/13, 98/19)
 20. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19.)
 21. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, 92/10)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva („Narodne novine“, broj: 63/04, 106/07, 46/17, 61/18)
 2. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“, broj: 90/02, 46/17, 61/18)
 3. Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima („Narodne novine“, broj: 90/2002, 46/2017, 61/2018)
 4. Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (Narodne novine, broj: 35/17),
 5. Pravilnik o tajnosti podataka obrane („Narodne novine“, broj 67/18, 20/20)
 6. Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj:  126/19. i 17/20.)
 7. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj: 49/17)
 8. Pravilnik za primjenu zakona o pečatima i žigovima s grbom republike hrvatske (Narodne novine, broj: 93/95)
 9. Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj:  111/07., 82/15.)
 10. Pravilnik o izradi procjene rizika („Narodne novine“, broj 112/14, 129/19)
 11. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu („Narodne novine“ 126/19)
 12. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“, broj 73/17)
 13. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16)
 14. Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 65/19.)
 15. Pravilnik o načinu i provođenju vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine 49/16)
 16. Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, 65/16.)
 17. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine, 69/16)

UREDBE

 1. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj: 07/09, 66/19 )
 2. Uredba o radnoj i materijalnoj obvezi (Narodne novine, broj: 71/05)
 3. Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj: 85/06, 82/15)

PLANOVI

 1. Plan zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 96/10. i 82/15.)

METODOLOGIJA

 1. Metodologija za izradu Plana obrane Republike Hrvatske i planova djelovanja civilnih nositelja obrambenih priprema („Narodne novine“, broj 129/1)

 

Popis općih akata i odluka (pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo) koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)

 

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove (Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 7/20. i 13/20.)[AV1] 
 2. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 3/13.)
 3. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 30/14.)
 4. Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 17/10)
 5. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 17/10.)
 6. Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona KLASA: 023-01/02-01/16, URBROJ: 2140/1-02-02-1 od 11. prosinca 2002. godine, KLASA: 023-01/05-01/03, URBROJ: 2140/01-02-05-2 od 5. listopada 2005. godine i KLASA: 023-01/08-01/03, URBROJ: 2140/01-02-08-2 od 23. siječnja 2008. godine i KLASA: 023-01/08-01/07, URBROJ: 2140/01-02-08-2 od 16. travnja 2008. godine

ODLUKE

 1. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije“. broj 15/20.)
 2. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj: 52/19)
 3. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj: 52/19)
 4. Odluka o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Krapinsko – zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj: 52/19)
 5. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko – zagorske županije i osnivanje Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/19.)
 6. Odluka o uspostavljanju i vođenju evidencije ugovora Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 25/12.)
 7. Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 25/08)

ANALIZE

 1. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području KZZ za 2019. godinu („Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 52/19.)
 2. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području KZZ za 2018. godinu („Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/19.)
 3. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu („Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/18)
 4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu („Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 2/17)

PLANOVI

 1. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 52/19)
 2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području KZZ za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/19.)
 3. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/18)
 4. Plan zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 17/18)
 5. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/18.)
 6. Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Tifon d.o.o. – Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/ 15.)
 7. Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Crodux plin d.o.o. – Terminal UNP-a Sv. Križ Začretje, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/15.)

PROCJENE

 1. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/18.)
 2. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko – zagorske županije

PROGRAMI

 1. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 52/19)
 2. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/19. i 23/19.)

SMJERNICE

 1. Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj    7/17.)
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području KZZ za razdoblje od 2020. do 2023. godine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 52/19.)

ETIČKI KODEKS

 1. Etički kodeks službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 20/09)

KOLEKTIVNI UGOVOR

 1. Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 17/10., 35/10., 24/11., 11/12. i 27/15.)
Ured župana
 

ZAKONI

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19)
 2. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj  25/13, 85/15)
 3. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, br. 17/19)
 4. Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12)
 5. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96)
 6. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
 7. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18)
 8. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09)
 9. Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17
 10. Zakon o medijima („Narodne novine“, broj  59/04, 84/11, 81/13)
 11. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj  153/09, 84/11, 94/13, 136/13)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14)
 2. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 124/15)
 3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 20/16)
 4. Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)

KRITERIJI

 1. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.)

UREDBE

 1. Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, br. 87/18)
 2. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.)

KODEKS

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj  140/09.)

 

OPĆI AKTI

 

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Ureda župana („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“,  broj 7/20.)
 2. Pravilnik o raspodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje uređenja biciklističkih staza na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 41/17)

ODLUKE

 1. Odluka o načinu raspodjele sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i dugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju u 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 2/20.)
 2. Odluka o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova pružanja i dostave informacije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“br. 4/17)

PLANOVI

 1. Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz proračuna Krapinsko - zagorske županije u 2020. godini („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“,  broj 1/20.)
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
 

Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

MEĐUNARODNI PROPISI

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR, Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/ EZ)

ZAKONI

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.- pročišćeni tekst, 123/17. i 98/19.)
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17)
 3. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19. i 98/19.)
 4. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20)
 5. Zakon o postupku primopredaje vlasti (“Narodne novine”, broj  94/04, 17/07, 91/10, 22/13)
 6. Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12, 126/12., 57/15. i 98/19.)
 7. Zakon o političkim strankama („Narodne novine“, broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 1/07)
 8. Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02., 47/10., 80/10.,  93/11. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3597/2010 i dr. od 29. srpnja 2011. i  93/11. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3786/2010 i U-I-3553/2011 od 29. srpnja 2011.)
 9. Zakon o savjetima mladih  (“Narodne novine“, broj 41/14.)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave („Narodne novine“, broj 14/20)
 2. Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 47/19.)
 3. Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija („Narodne novine“, broj 67/17)

 

Popis općih akata i odluka, pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)

 

STATUT

 1. Statut  Krapinsko - zagorske županije - redakcijski pročišćeni tekst („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09, 11/13, 13/18. i 5/20)

POSLOVNIK

 1. Poslovnik Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06.,14/09., 21/09. ,11/13. i 10/14.)
 2. Poslovnik Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 4/15.)

ODLUKE

 1. Odluka o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16/10. i 13/18.)
 2. Odluka o priznanjima Krapinsko – zagorske županije godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 13/98. i 2/15.)
 3. Odluka o izdavanju „Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije“ („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 27/11.)
 4. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2020. godini („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 52/19.)
 5. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2019. godini („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/19.)
 6. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2018. godini („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/18)
 7. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesece lipanj-prosinac 2017. godine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 24/17.)
 8. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje siječanj-svibanj 2017. godine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 2/17.)
 9. Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 15/14. i 23/19.)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 7/20.)

PLAN RADA

 1. Plan rada Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 52/19.)
 2. Plan rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/18.)
 3. Plan rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 2/17.)
 4. Plan rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 30A/15.)
 5. Plan rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 30/14.)
Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
 

Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

ZAKONI

 1. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02 , 47/10 , 80/10 i 93/11)
 2. Zakon o državnim maticama („Narodne novine“, broj  96/9376/13, 98/19 )
 3. Obiteljski zakon („Narodne novine“, broj  103/15 i 98/19)
 4. Zakon o nasljeđivanju („Narodne novine“, broj  (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15. i 14/19)
 5. Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti („Narodne novine“, broj  10/74)
 6. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj  (NN 115/16)
 7. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola („Narodne novine“, broj  92/14 i 98/19)
 8. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj  47/09)
 9. Zakon o osobnom imenu („Narodne novine“, broj  118/12,70/17 i 98/19)
 10. Zakon o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, broj  53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 4/94-ispravak odluke USRH, 130/11 , 110/15 i 112/19)
 11. Zakon o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“, broj  60/08 )
 12. Zakon o matičnom broju („Narodne novine“, broj  9/92, 66/02)
 13. Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima („Narodne novine“, broj  53/91, 88/01)
 14. Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 53/91)
 15. Zakon o konvalidaciji („Narodne novine“, broj 104/97)
 16. Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19)
 17. Zakon o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19)
 18. Zakon o zadrugama („Narodne novine“, broj 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19)
 19. Zakon o registru birača („Narodne novine“, broj  144/12, 105/15 i 98/19)
 20. Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj  92/10, 23/13, 143/13)
 21. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj  92/10)
 22. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj  116/99, 109/00 – vjerodostojno tumačenje, 53/03, 69/03 – pročišćeni tekst, 167/03,  44/06 – vidi čl. 27. st. 1. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – prestaju važiti odredbe čl. 45., 46. i 47. Zakona o izborima …, 19/07, 20/09 – vjerodostojno tumačenje, 145/10 i 24/11 – v. čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – prestale važiti odredbe čl. 31., 32., 33., 35. i 36. Zakona o izborima, 93/11 – Odluka USRH i 120/11 – pročišćeni tekst, 19/15, 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15- Odluka USRH broj U-I-1397/2015 i 98/19)
 23. Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 22/92, 42/92, 71/97,  69/04 Odluka USRH, 99/04  Odluke USRH, 44/06, 24/11, 128/14)
 24. Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora („Narodne novine“, broj  116/99)
 25. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst, ispravak Zakona 137/15- pročišćeni tekst, 123/17 i 98/19)
 26. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16 i 98/19)   
 27. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i  lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/96., 92/01, 58/06, 92/01, 69/07 Odluka USRH,  38/09, 100/16 i 73/17)
 28. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 44/06 i 19/07)
 29. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19)
 30. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13 i 98/19)
 31.  Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)
 32. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17 i 98/19)
 33. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
 34. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15)
 35. Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)
 36. Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 66/19 )
 37. Zakon o energiji („Narodne novine“, broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
 38. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, broj 80/11)
 39. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije („Narodne novine“, broj 92/10)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“, broj 7/13, 66/13, 106/15 i 34/17)
 2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice („Narodne novine“, broj 113/16, 9/17)
 3. Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“, broj 1/09, 117/10, 125/13, 31/15 i  1/17)
 4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga u Republici Hrvatskoj i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj  04/15)
 5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 56/19)
 6. Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača („Narodne novine“, broj  4/13)
 7. Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača („Narodne novine“, broj  90/13. i 96/13)
 8. Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći („Narodne novine“, broj  64/14 i 20/16)
 9. Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora  („Narodne novine“, broj 32/15)
 10. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor („Narodne novine“, broj 204/03 i 03/04)
 11. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta („Narodne novine“, broj 18/04)
 12. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana („Narodne novine“, broj 66/98)
 13. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost („Narodne novine“, broj  77/04)
 14. Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja („Narodne novine“, broj  17/16)
 15. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina („Narodne novine“, broj  17/16)
 16. Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica („Narodne novine“, broj  91/13)
 17. Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka („Narodne novine“, broj  67/17)
 18. Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj  („Narodne novine“, broj  67/17)
 19. Pravilnik o obrascu potvrde o smrti („Narodne novine“, broj  46/11)
 20. Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu („Narodne novine“, broj  48/94)
 21. Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih („Narodne novine“, broj  26/08)
 22. Uredba o područjima matičnih ureda („Narodne novine“, broj  2/98)
 23. Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj  8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19)
 24. Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj 99/14)
 25. Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva („Narodne novine“, broj 99/14)

UREDBE

 1. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka („Narodne novine“, broj  139/04)
 2. Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji akata izdanih u predmetima upravne naravi („Narodne novine“, broj 1/98)
 3. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. godinu („Narodne novine“, broj 45/19)

Višestrani ugovori

 1. Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Službeni list FNRJ 10/1965, tekst Konvencije objavljen u Međunarodni ugovori NN, 11/11)
 2. Konvencija o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Međunarodni ugovori 1967. godine)
 3. Konvencija o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 8/1991)
 4. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (Međunarodni ugovori NN, 12/93)
 5. Konvencija o pravima djeteta (Službeni list SFRJ 15/1990)
 6. Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (NN Međunarodni ugovori 04/05)
 7. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN Međunarodni ugovori 18/97)

Dvostrani ugovori

 1. Ugovor s Alžirom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 31. 03. 1982.
 2. Ugovor s Austrijom o uzajamnom pravnom prometu od 16. 12. 1954.
 3. Ugovor s Belgijom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 24. 09. 1971.
 4. Sporazum s Vladom Bosne i Hercegovine i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 26. 02. 1996.
 5. Ugovor s Bugarskom o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. 03. 1956.
 6. Ugovor s Ciprom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 19. 09. 1984.
 7. Ugovor s Češkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
 8. Ugovor s Francuskom o izdavanju isprava o osobnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29. 10. 1969.
 9. Ugovor s Irakom o pravnoj suradnji od 1987. godine
 10. Ugovor s Grčkom o uzajamnim pravnim odnosima od 18. 06. 1959.
 11. Ugovor s Italijom o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03. 12. 1960.
 12. Ugovor s Libijom o konzularnim odnosima od 01. 07. 1981.
 13. Ugovor s Mađarskom o uzajamnom pravnom prometu od 07. 03. 1968.
 14. Ugovor s Republikom Makedonijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima iz 1995.
 15. Ugovor s Mongolijom o pružanju pravne pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima 08. 06. 1981.
 16. Ugovor s Poljskom o pravnom prometu u građanskim i kaznenim stvarima od 06. 02. 1960.
 17. Ugovor s Rumunjskom o pravnoj pomoći od 18. 10. 1960.
 18. Ugovor sa Slovačkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
 19. Ugovor s republikom Slovenijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 07. 02. 1994.
 20.  Ugovor sa Srbijom i Crnom Gorom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 15. 09. 1997.
 21. Ugovor s Rusijom o pravnoj pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 24. 02. 1962.
 22. Ugovor s Turskom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 10. 02. 1999.
 23. Ugovor sa Svetom Stolicom o suradnji na području odgoja i kulture od 1997.


Popis općih akata i odluka (pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo) koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)

 

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 8/20.)
Služba za unutarnju reviziju
 

Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)


ZAKONI

 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 109/07, 136/12, 15/15)
 2. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15, 102/19
 3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti  („Narodne novine“, broj 111/18)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 42/16, 77/19)
 2. Pravilnik o sadržaju i načinu  vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor („Narodne novine“, broj 42/16)
 3. Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije („Narodne novine“, broj 35/16)
 4. Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i  načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora  za javni sektor („Narodne novine“, broj 108/15)

UREDBA

 1. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 95/19)

KODEKS

 1. Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 42/16)

NAPUTAK

 1. Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor („Narodne novine, broj 24/16)

PRIRUČNICI

 1. Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za korisnike proračuna
 2. Priručnik za unutarnje revizore - Uputa za izradu strateško godišnjeg plana unutarnje revizije (KLASA:043-01/16-01/326, URBROJ:513-0-03-16-1), Uputa za provođenje pojedinačne unutarnje revizije  (KLASA:043-01/18-01/50, URBROJ:513-05-01/18-1)

 

Popis općih akata i odluka (pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo) koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)

 

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 7/20.)
 2. Pravilnik o unutarnjoj reviziji (KLASA:470-03/16-01/20, URBROJ:214/01-02-11-3 i KLASA:470-03/18-01/08, URBROJ:2140/01-02-17-2

PROGRAM

 1. Program osiguranja kvalitete i unapređenja (KLASA:470-03/19-01-13, URBROJ:2140/01-03-19-2
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009