Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
26.3.2014.

Program energetske učinkovitosti od 2014. do 2016. g. te Plan za 2014. g.

Mjere energetske učinkovitosti su preduvjet energetski održivog razvoja, a na regionalnoj i lokalnoj samoupravi je da putem djelovanja na vlastitom području potakne njihovo aktivno korištenje. U tom smislu, Krapinsko-zagorska županija je već i do sada prepoznala učinkovito korištenje energije i obnovljive izvore energije kao nerazdvojnu cjelinu koja može i treba značajno doprinijeti održivom razvoju.

Program i plan možete preuzeti ispod teksta.


Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13) (dalje u tekstu: Zakon) uređuje područje učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji, donošenje programa i planova za poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, mjere energetske učinkovitosti, a posebno djelatnost energetskih usluga, energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada, obveze javnog sektora, energetskog subjekta i velikog potrošača te prava potrošača u primjeni mjera energetske učinkovitosti.

Osnovna svrha ovog Zakona je ostvarivanje ciljeva energetski održivog razvitka Republike Hrvatske:

  • smanjenja negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora;
  • poboljšanja sigurnosti opskrbe energijom;
  • zadovoljavanje potreba potrošača energije;
  • ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova poticanjem primjene mjera energetske učinkovitosti u sektorima neposredne potrošnje energije.

Sukladno odredbama članka 10. Zakona svaka županija u Republici Hrvatskoj obvezna je izraditi Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije županije (dalje u tekstu: Plan EnU). Plan EnU predstavlja planski dokument za vrijeme od jedne godine kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije. Također je u Zakonu propisan i način donošenja Plana EnU, na način da isti predlaže izvršno tijelo, a donosi ga predstavničko tijelo županije. Usklađenost Plana EnU s relevantnim strateškim dokumentima je ključan preduvjet njegove uspješne realizacije.

U tom smislu, ovaj dokument u potpunosti je u skladu sa postojećim nacionalnim dokumentima iz područja energetike:

  • Nacionalni program energetske učinkovitosti 2008. -2016., usvojen u travnju 2010. godine (dalje u tekstu: NPEnU);
  • Prvi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti 2008. -2010., usvojen u travnju 2010. godine (dalje u tekstu: 1. NAPEnU);
  • Drugi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti 2011. -2013., usvojen u veljači 2013. godine (dalje u tekstu: 2. NAPEnU).

Obzirom da je po svom karakteru Plan EnU prije svega provedbeni dokument, razmatrane mjere za povećanje energetske učinkovitosti u potpunosti su usklađene sa proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu, „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 31/13 (KLASA: 400- 01/13-02/62, URBROJ: 2140/01-01-13-5 od 16. prosinca 2013. godine).

Mjere energetske učinkovitosti su preduvjet energetski održivog razvoja, a na regionalnoj i lokalnoj samoupravi je da putem djelovanja na vlastitom području potakne njihovo aktivno korištenje. U tom smislu, Krapinsko-zagorska županija je već i do sada prepoznala učinkovito korištenje energije i obnovljive izvore energije kao nerazdvojnu cjelinu koja može i treba značajno doprinijeti održivom razvoju. Imajući u vidu razmjere i kompleksnost mogućih mjera u cilju uspješne implementacije, neophodno je zajedničko djelovanje javnog, poduzetničkog i financijskog sektora.

Cilj Krapinsko-zagorske županije je u budućem razdoblju putem djelovanja na vlastitom području nastaviti aktivnu provedbu mjera energetske učinkovitosti i projekata obnovljivih izvora energije te na taj način, u suradnji sa svim jedinicama lokalne samouprave, preuzeti ključnu ulogu u energetski održivom razvoju našega društva.

Format1_Pic  

Zadnja promjena: 26.3.2014. | Prikazano 16385 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
| 15.4.2021. U Inkubatoru KZŽ predstavljena „budućnost mode“
9.4.2021. Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2020.
6.4.2021. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
26.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv - mjera COVID 19 - obrtna sredstva za tradicijske i umjetničke obrte
25.3.2021. Projekt SCOPE
23.3.2021. Projekt ZEZARA
22.3.2021. | Rok: Nije odr. Javni poziv za prijavu u mrežu mentora Krapinsko - zagorske županije
| 22.3.2021. ZARA osmislila, provela i nadzirala 236 projekata vrijednih 1,18 mlrd. kn
18.3.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - tradicionalni i umjetnički obrti
13.3.2021. Krapinsko - zagorska županija se priključila ESER inicijativi
11.3.2021. BAIF JAVNI POZIV - SUPER PRILIKA ZA STARUPOVE I PODUZETNIKE POČETNIKE!
10.3.2021. 15.000 maski, 4.500 rukavica, 1368 l dezinficijensa – donacija Županije ugostiteljima
| 1.3.2021. Talijanski veleposlanik Pierfrancesco Sacco posjetio KZŽ
| 26.2.2021. Održana uvodna konferencija projekta BAIF
| 23.2.2021. 200 tisuća kuna za promociju i edukaciju obrtnika i gospodarstvenika
| 21.2.2021. Sastanak na temu pomoći ugostiteljskom i turističkom sektoru
18.2.2021. Župan: "U razvojni sporazum Sjever ugradit ćemo preko 2 milijarde kuna projekata"
12.2.2021. U razdoblju 2017.-2021. preko 331 mil. kn. za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i t
11.2.2021. | Rok: Zavr. Strategija digitalne transformacije KZŽ - Javni poziv za savjetovanje
4.2.2021. Vlatka Mlakar na čelu Radne skupine za gospodarstvo HRVZZ
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009