Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
16.12.2020.  | Novosti

Održana 24. sjednica Županijske skupštine

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je u utorak, 15. prosinca 2020. godine održala svoju 24. sjednicu. U Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini okupilo se 29 članica i članova Skupštine na čelu sa potpredsjednikom Josipom Kovačićem.

Županijska skupština je na ovoj sjednici donijela Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu u iznosu od 1.011.199.397,00 kuna, u što su uključeni i proračunski korisnici i što je za 21.655.002,50 kuna više u odnosu na 2020. godinu. Proračun Županije bez  sredstava proračunskih korisnika  iznosi  238.290.425,25 kuna, što je 1% manje  u  odnosu  prošlu godinu. Proračunom su obuhvaćene kontinuirane aktivnosti Županije (potpore gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, prometna i komunalna infrastruktura, prijevoz učenika, stipendije, održavanje i tekuće održavanje škola, zakonski standard u školstvu i zdravstvu, dodatni programi u školstvu, socijalna skrb i zaštita, vatrogastvo i dr.) kao i realizacija kapitalnih projekata poput Centra kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku, uređenja Znanstveno edukativno-edukativno zabavnog centra u dvorcu Stubički Golubovec, izgradnje sportske dvorane u Zlatar Bistrici i Petrovskom, obnove PŠ Laz Bistrički, energetskih obnova Osnovne škole u Mariji Bistrici, Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice te NBO Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, kao i dogradnje specijalnih bolnica Krapinske Toplice i Stubičke Toplice. Članice i članovi Županijske skupštine prihvatili su Proračun sa 22 glasa za i 6 suzdržanih glasova. Nije prihvaćen amandman člana Skupštine Stjepana Ranogajca, koji je predložio da se sredstva za sport povećaju za 400.000 kuna, dok je sam predlagatelj prihvatio amandman člana Skupštine Marijana Hohnjeca o povećanju sredstava za ruralni razvitak od 300.000 kuna i uvođenju posebne potpore za povećanje stočarske proizvodnje. Županijska skupština je na ovoj sjednici donijela i Odluku o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu te prihvatila Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje listopad – studeni 2020. godine.  „Bit će tu nekoliko strateških projekata koji bi trebali obilježiti sljedeću godinu. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova od nas je zatražilo da pripremimo 30 strateških projekata za KZŽ i mi smo ih pripremili u vrijednosti od 1,24 milijarde kuna. Od toga su 758 milijuna kuna projekti koje je pripremila Županija, a ostatak sve ostale naše jedinice lokalne samouprave“  - rekao je ovom prilikom župan Željko Kolar.

Županijska skupština je donijela Zaključak o podršci inicijativi Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli za otvaranje ordinacije opće (obiteljske) medicine u Kraljevcu na Sutli, imenovala Dijanu Hršak za ravnateljicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županijem, donijela Odluku o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. – 2023. godine, dala suglasnost na  Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu te usvojila skraćeni skraćeni zapisnik sa 23. Sjednice Županijske skupštine održane 8. listopada 2020. godine

Članice i članovi Županijske skupštine donijeli su Odluku o upravljanju i raspolaganju imovinom i vlasništvom Krapinsko-zagorske županije, Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje  političkih stranka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije u2021. godini do isteka mandata tekućeg saziva, Plan rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu i programe javnih potreba u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2021. godinu u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi.

Županijska skupština je na 24. sjednici usvojila  Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te donijela  Plan djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu; I. Izmjenu programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Krapina za 2020. godinu; Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašvanja stanice Zlatar Bistrica za 2021. godinu; Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu i Odluku o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini.

Županijska skupština je također odobrila Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2021. godinu te objavila Javni poziv za isticanje kandidature za članove/lanice Županijskog savjeta mladih i njihove zamjenike/zamjenice te donijela.

Prije početka rada pod dnevnom redu održan je i aktualni sat u sklopu kojeg je Ivan Hren postavio pitanje o realizaciji projekta Stubaki, Darinka Sviben o razvitku prometne infrastrukture na ističnom dijelu Krapinsko-zagorske županije, Mišo Grilec o Regionalnom centru za gospodarnje otpadom Piškornica i eventualnom poskupljenju odvoza otpada te Mirko Krznar  o realizaciji predizbornih obećanja iz 2017. godine.

 

MATERIJALI

PREZENTACIJE

ZAPISNIK


Zadnja promjena: 18.12.2020. | Prikazano 581 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009