Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
4.1.2020.

Obrasci

Opća uprava - udruge, matice, životno partnerstvo, evid.pol.str
Besplatna pravna pomoć
Obrtništvo, ugostiteljstvo, turizam i promet
Humanitarna pomoć, socijalna skrb, zdravstveno osiguranje
Branitelji
Gradnja i prostorno uređenje
Božićna drvca
Obrazovanje i šport
 
Opća uprava - udruge, matice, životno partnerstvo, evid.pol.str

Udruge

Zahtjev za upis u registar udruga - Obrazac 1
Popis osnivača i osobe za zastupanje udruge - Obrazac 2
Zahtjev za upis promjena u Registar udruga - Obrazac 3
Zahtjev za upis u Registar stranih udruga - Obrazac 4
Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga - Obrazac 5
Popis ciljanih skupina

Državne matice

Zahtjev za izdavanje domovnice
Zahtjev za izdavanje isprave iz matice rođenih
Zahtjev za izdavanje isprave iz matice vjenčanih
Zahtjev za izdavanje isprave iz matice umrlih

Promjena osobnog imena

Zahtjev za promjenom osobnog imena
Zahtjev za promjenom osobnog imena maloljetne osobe

Registar životnog partnerstva

Zahtjev za izdavanje isprave iz registra životnog partnerstva

Evidencija političkih stranaka

Obrazac evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima JLPRS

 
Besplatna pravna pomoć
Zahtjev za odobravanje sekundarne pravne pomoći (Obrazac ZOSPP)
Izričita pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (Obrazac ZOSPP-S)

 
Obrtništvo, ugostiteljstvo, turizam i promet

Obrtništvo

Prijava za upis u obrtni registar
Zahtjev za izdavanje izvadka iz obrtnog registra
Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta
Prijava za upis izdvojenog pogona u obrtni registar
Prijava za upis ortaka u obrtni registar
Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja - obavljanje domaće radinosti
Zahtjev za izdavanje EU potvrde
Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru

Promet

Zahtjev za izdavanje licencije za unutarnji prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti za osobe s tjelesnim oštećenjem

Ugostiteljstvo i turizam

Zahtjev za ishođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Zahtjev za izdavanje rjesenja o odobrenju za pruzanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Zahtjev za pružanje usluga turističkog vodiča
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta
Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu
Odjava pruzanja ugostiteljskih usluga u domacinstvu i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 
Humanitarna pomoć, socijalna skrb, zdravstveno osiguranje

Humanitarna pomoć

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju humanitarne akcije
Godišnje izvješće o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći (stalni prikupljatelji)
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji
Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Socijalna skrb

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga
Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u obiteljskom domu
Zahtjevi za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga - Upute
Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći u novcu obiteljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć zbog osobito i trenutačno teških životnih prilika
Obrasci - Dodjele izravnih potpora udrugama

Obvezno zdravstveno osiguranje

Zahtjev za priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje

 
Branitelji
Zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz domovinskog rata
Zahtjev - Potvrda o statusu
Zahtjev za priznavanje prava na besplatni topli obrok

Naknada za nezaposlene

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene - Obrazac 1
Izjava o sastavu kućanstva - Obrazac 2
Zapisnik o imovini - Obrazac 3

Besplatni udžbenici

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike - Obrazac 1
Izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike - Obrazac 2
Podaci o sastavu kućanstva - Obrazac 3
Popis priloženih isprava uz zahtjev

Jednokratna novčana pomoć

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba - Obrazac 2
Izjava o sastavu kućanstva - Obrazac 3
Zapisnik o imovini - Obrazac 4

 
Gradnja i prostorno uređenje
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu

 
Božićna drvca
Zahtjev za upis i promjenu u Upisnik božićnih drvaca
Obrazac BD2-I - Evidencija o stanju božićnih drvaca - proizvodnja
Obrazac BD2-II - Evidencija o stanju božićnih drvaca - stavljanje na tržište, premještanje, uvoz i izvoz
Zahtjev - Potvrda o upisu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca

 
Obrazovanje i šport

Obrazovanje

Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta - Obrazac 6

Registar sportskih djelatnosti

Pravne osobe

Upravne pristojbe se uplaćuju na IBAN: HR1210010051863000160, Model: 64, Poziv na broj: 5002-37822-OIB uplatitelja

Prijava za upis u Registar sportskih djelatnosti pravnih osoba
Prijava za upis promjena u Registar sportskih djelatnosti pravnih osoba
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu pravne osobe u registar sportskih djelatnosti

Fizičke osobe

Zahtjev za upis fizičke osobe u Registar sportskih djelatnosti
Zahtjev za brisanje fizičke osobe iz Registra sportskih djelatnosti
Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu fizičke osobe u Registar sportskih djelatnosti

Registar sportskih djelatnosti možete preuzeti ovdje


Zadnja promjena: 19.11.2020. | Prikazano 7230 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009