Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
2.12.2017.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Usluga čišćenja poslovnog prostora KZŽ za 2018. g.

Predmet nabave je usluga čišćenja poslovnog prostora sjedišta Krapinsko-zagorske županije u Krapini, na adresi Magistratska 1.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

 

ŽUPAN

KLASA: 031-10/17-01/02
URBROJ: 2140/01-02-17-3
Krapina,  1. prosinca 2017.

Na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/17., dalje u tekstu: Pravilnik)  i članka 32. stavak 1. alineje 5. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.- pročišćeni tekst)  Župan Krapinsko-zagorske županije dana 1. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

I.

Podaci o Naručitelju:

  • naziv, sjedište i adresa: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1
  • OIB: 20042466298.

II.

Naziv predmeta nabave:

Predmet nabave je usluga čišćenja poslovnog prostora Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

III.

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave: Redni broj 7.2.  – Usluga čišćenja poslovnog prostora Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

 IV.

Procijenjena vrijednost nabave: 102.800,00  kuna bez PDV-a.

V.

Stručno povjerenstvo koje pokreće i provodi postupak jednostavne nabave:

U Stručno povjerenstvo koje pokreće i provodi postupak jednostavne nabave  imenuju se:

1. Igor Cigula, dipl. oecc., pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun, zadužen za pripremu postupka jednostavne nabave i praćenje izvršenja ugovora o jednostavnoj nabavi.

2. Ljiljana Horvat, dipl. iur.,  v.d. pročelnika Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove, zadužena za  pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave;

3. Petra Vrančić Lež, dipl. iur.  pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove zadužena za izradu tehničkih specifikacija predmeta nabave;

4. Nada Ovčarić, stručni referent za kadrovske i opće poslove u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove, zadužena za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave.

VI.

Podatak o gospodarskim subjektima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude:

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Pravilnika na način da će se poziv na dostavu ponuda zainteresiranim gospodarskim subjektima objaviti na web stranici Naručitelja.

VII.

Odgovorna osoba Naručitelja je župan Željko Kolar.

 Ž U P A N
Željko Kolar

Prilozi:

> Odluku o početku postupka jednostavne nabave
> Poziv na dostavu ponude
Zapisnik
> Obavijest o odabiru

Zadnja promjena: 5.12.2018. | Prikazano 8220 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009