Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
7.3.2016.  | Natječaji i javni pozivi

Javni poziv - Izmjena Odluke o pravima iz programa socijalne skrbi

Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

 

 

 

 

KLASA: 550-01/15-01/26
Urbroj:  2140/01-09-15-1
Krapina, 7. ožujka 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se 

 Javni poziv
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama
Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

U važećoj Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 15/14 i 30A/15) predlažu se izmjene koje se odnose na odobravanje jednokratne novčane pomoć obitelji za treće i svako daljnje novorođeno dijete.
Obzirom na sve lošije demografske pokazatelje, u prvom redu negativni prirodni priraštaj, nužno je jačati mjere podrške kojima se doprinosi zaustavljanju negativnog trenda. Većina jedinica lokalne samouprave iz svojih proračunskih sredstava isplaćuje pomoći obitelji novorođenog djeteta. Krapinsko-zagorska županija dodatno se usmjerila na uvećanu pomoć obiteljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete. Prema važećoj Odluci jednokratna novčana pomoć iznosila je 1.000,00 kuna neovisno o redu rođenja djeteta u obitelji. Predloženim Izmjenama iznos pomoći postepeno se povećava ovisno o redu rođenja djeteta u obitelji. Tako bi za treće novorođeno dijete visina pomoći i dalje iznosila 1.000,00 kuna, za četvrto novorođeno dijete iznosila bi 2.000,00 kuna, za peto i šesto novorođeno dijete iznosila bi 3.000,00 kuna, za sedmo, osmo i deveto novorođeno dijete 4.000,00 kuna, a za deseto i svako daljnje novorođeno dijete visina pomoći iznosila bi 5.000,00 kuna.
U cilju unapređenja partnerskog odnosa s građanima i pružateljima socijalnih usluga, neminovno je sudjelovanje svih zainteresiranih u postupku donošenja pravne regulative kojom se definiraju prava iz programa socijalne skrbi. Cilj je u otvorenom dijalogu iznaći efikasne i efektivne/optimalne načine razvoja prava iz sustava socijalne skrbi na području Krapinsko-zagorske županije.
Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije, pozivamo zainteresiranu javnost – građane, ustanove socijalne skrbi, ostale pružatelje usluga socijalne skrbi, udruge koje djeluju u tom području, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove te sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi da se odazovu i daju svoj doprinos oblikovanju ovog važnog dokumenta. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina, te na adresu elektronske pošte: zdravstvo@kzz.hr, zaključno do  7. travnja 2016. godine.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Izmjene Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

Prilozi:

> Tekst javnog poziva
> Obrazac za sudjelovanje
> Primjedbe
> Izvješće - izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi
> Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi (2016.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi (2015.)
Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi

Zadnja promjena: 7.3.2016. | Prikazano 7274 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009