Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
15.9.2014.  | Natječaji i javni pozivi

Javni poziv za dodjelu potpore pri izradi projektno-tehničke dokumentacije u 2014.

Krapinsko-zagorska županija objavljuje javni poziv jedinicama lokalne samouprave, za podnošenje prijava u svrhu dodjele potpore za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projektne prijedloge prihvatljive za financiranje putem programa i fondova Europske unije

Odluku o odobrenju bespovratnih sredstava možete preuzeti u prilozima ispod teksta.

 

Ž U P A N

KLASA: 310-01/14-01/34

URBROJ: 2140/01-02-14-04

Krapina, 15. rujan 2014.

Na temelju I. izmjena „Programa poticanja lokalnog razvoja 2014. – 2016.“ (Klasa: 310-01/14-01/34, Urbroj: 2140/01-02-14-03) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 15. rujna 2014. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpore pri izradi

projektno-tehničke dokumentacije

u 2014. godini sukladno

I. izmjenama „PROGRAMA POTICANJA LOKALNOG RAZVOJA 2014.-2016.“

Krapinsko- zagorska županija (u daljnjem tekstu: Županija) putem I. izmjena „Programa poticanja lokalnog razvoja 2014.-2016.“ (u daljnjem tekstu: Program) želi doprinijeti ostvarenju održivog lokalnog razvoja, a sukladno načelima ravnomjernog razvoja županije u cijelosti.

Bespovratna sredstva osigurana putem ovog Programa namijenjena su za potporu pri pripremi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave sa područja Županije, a u svrhu pripreme projektno-tehničke dokumentacije za projektne prijedloge prihvatljive za financiranje putem programa i fondova Europske Unije.

Pozivaju se svi zainteresirani prijavitelji da dostave svoje prijave za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije projektnog prijedloga za 2014. godinu a koji su sukladni ciljevima Programa.

FINACIJSKA SREDSTAVA

Ukupan indikativan iznos Programa je 1.485.468,00 HRK. Sredstava su osigurana u Proračunu Krapinsko- zagorske županije na poziciji R 0282.

Potpora se može ostvariti do 50 % ukupno prihvatljivih troškova prijave - Minimalni iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kn, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kn po prijavi (uključujući PDV).

Prihvatljivi su svi troškovi nastali i/ili plaćeni u 2014. godini

PRIJAVITELJI - TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Jedinice lokalne samouprave, pojedinačno ili više njih zajedno isključivo s područja Krapinsko- zagorske županije.

PRIJAVA – ROK / DOKUMENTACIJA

Prijava se podnosi putem propisane dokumentacije u roku od 21 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj Internet stranici Krapinsko- zagorske županije.

Prijava obvezno sadrži:

1. PRIJAVNI OBRAZAC

2. OBRAZAC PRORAČUNA (Prilog br.1)

3. Izjavu o obvezi prijave projektnog prijedloga na programe i fondove EU (Prilog br.2)

4. Izjavu o partnerstvu ( ako je primjenjivo - Prilog br.3)

5. Svu obveznu dokumentaciju definiranu Programom

PODRUČJA FINANCIRANJA

1. Javna poslovna, turistička i kulturna infrastruktura

2. Energetska učinkovitost

3. Zaštita okoliša i očuvanje zaštićenih područja

NAMJENA SREDSTAVA – ŠTO SE FINANCIRA

- Sredstva Programa su namijenjena za izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu na programe i fondove Europske Unije te ostalih troškova povezanih sa pripremom projektnog prijedloga, koji uključuju niže navedene troškove : Izrada tehničke dokumentacije (npr. idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, parcelacijski elaborat i ostalo)

- Izrada troškovnika i izrada tehničkih specifikacija za ulaganja za koje nije potrebno ishođenje akta o gradnji

- Izrada Studije izvedivosti, Studije utjecaja na okoliš i sve ostale potrebne elaborate i studije

- Troškovi vezani uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (uređenje vlasničkih odnosa)

DOSTAVA PRIJAVE

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, privatnom kurirskom službom ili dostavom na ruke (dostavljač će dobiti potpisan i datumom ovjeren odrezak) na dolje navedenu adresu:

Krapinsko- zagorska županija

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,

promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

Magistratska 1

49 000 Krapina

Na vanjskoj strani omotnice mora biti naznačeno:

- Ne otvaraj

- Naziv javnog poziva

- Puni naziv prijavitelja i točna adresa prijavitelja.

INFORMACIJE

Javni poziv za s dokumentacijom (Prijavni obrazac, Obrazac proračuna te Izjave) te I. izmjena „Programa poticanja lokalnog razvoja 2014.-2016.“ dostupni su na službenoj Internet stranici Krapinsko- zagorske županije : www.kzz.hr

Za sve detaljne informacije i eventualne nejasnoće obratite se na slijedeću e-mail adresu: pplr@kzz.hr

Ž U P A N

Željko Kolar

Prilozi:

> Tekst javnog poziva
> Program
> Prijavni obrazac
> Prilog 1
> Prilog 2
> Prilog 3
Popis predloženih tematskih ciljeva EU
> Kontrolna lista
Odluka o odobrenju bespovratnih sredstava

Zadnja promjena: 15.12.2014. | Prikazano 13641 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
23.11.2020. Župani sjeverne Hrvatske sastali se sa ministricom Tramišak
| 20.10.2020. PET ŽUPANA NA SASTANKU U KRAPINI
| 20.10.2020. Veliko priznanje za projekt Newlight
13.10.2020. Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk.god.2020.-2021.)
13.10.2020. Potpisan ugovor o dodjeli europskih sredstava za RCGO Piškornica
23.9.2020. Najuspješniji EU projekti – glasajte za Newlight
| 30.7.2020. OTVOREN POSLOVNO-TEHNOLOŠKI INKUBATOR KZŽ
| 29.7.2020. EDUPREVENT - edukacije zdravstvenih djelatnike vrijedne milijun kuna
| 21.7.2020. OŠ Janka Leskovara iz Pregrade ponovno u Erasmus+ projektu!
| 30.6.2020. Završen 9 milijuna kuna vrijedan projekt – bolji uvjeti i oprema u Domu zdravlja KZŽ
| 23.6.2020. 16 mil. kn. vrijedna investicija Obrta Josip Pleško
| 19.6.2020. U Varaždinu se održava 6. Gospodarski sajam
18.5.2020. Poslovno - tehnološki inkubator KZŽ - Obavijesti za ponuditelje
| 8.5.2020. 6,18 mil. kn. vrijedna energetska obnova kumrovečke osnovne škole pri kraju
22.4.2020. 17.430 eura za novu Regionalnu strategiju za mlade
21.4.2020. Pripremljen novi projekt – fond za poslovne anđele u sferi društvenog poduzetništva
| 28.2.2020. Župan u posjetu „najistočnijoj zagorskoj općini“
28.2.2020. | Rok: Zavr. Javna nabava: Izrada projektno-tehničke dok. za Reg. centar kompetentnosti u turizmu i ugost. Zabok
| 20.2.2020. WBAF URED U RH NAJUTJECAJNIJI U ČITAVOJ SVJETSKOJ ORGANIZACIJI
| 18.2.2020. Realizacija 598,1 mil. kn. vrijednog projekta Aglomeracija Zabok – Zlatar
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009