Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
14.3.2021.  | Natječaji i javni pozivi

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš - Izgradnja DC233

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš izgradnje nove državne ceste DC233 Hum na Sutli (DC206) – Mali Tabor (DC229).

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-01/21-01/08

URBROJ: 2140/01-08-21-2

Krapina, 10.03.2021.

Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/20-08/10, URBROJ: 517-03-1-2-21-7 od 21.01.2021. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš

izgradnje nove državne ceste DC233 Hum na Sutli (DC206) – Mali Tabor (DC229), Krapinsko-zagorska županija

I.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 21.01.2021. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš izgradnje nove državne ceste DC233 Hum na Sutli (DC206) – Mali Tabor (DC229), Krapinsko-zagorska županija (u daljnjem tekstu: Studija). U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 23.03.2021. do 22.04.2021. godine.

III.

Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Općine Hum na Sutli u Humu na Sutli, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Studija će danom početka javne rasprave biti objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (www.mingor.gov.hr).

IV.

Javno izlaganje održat će se 20.04.2021. godine (utorak) u 13.00 sati u službenim prostorijama Općine Hum na Sutli u Humu na Sutli. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o., voditelja izrade Studije Ires Ekologija d.o.o. i projektanta Labos d.o.o. koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

V.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova Obavijest objaviti će se u dnevnom listu „Večernji list“, na oglasnim pločama i internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije i Općine Hum na Sutli, te s danom početka javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Prilozi:

> Obavijest o provođenju javne rasprave

Zadnja promjena: 12.3.2021. | Prikazano 318 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
18.4.2021. Sklopljen Sporazum o provođenju Međunarodnog programa Eko škole
16.4.2021. Plan stambenog zbrinjavanja za 2021. godinu za područje KZŽ
16.4.2021. | Rok: 3.5.2021. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivan Ranogajec)
9.4.2021. Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2020.
| 1.4.2021. Fotonaponska elektrana na OB Zabok–referenca za uspješno, kvalitetno i napredno!
30.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP - spojni vod Poznanovec)
18.3.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - tradicionalni i umjetnički obrti
17.3.2021. Informacija o započinjanju postupka - farma koka
8.3.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - korištenje usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora KZŽ
3.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marija Marjanović, Robert Golub)
1.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Andrija Valjavec)
26.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv na raspravu - Tifon d.o.o.
24.2.2021. Obavijest o ishodu Oglasa
18.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (OŠ Side Košutić Radoboj, rekonstrukcija)
| 15.2.2021. Aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ
11.2.2021. | Rok: Zavr. Strategija digitalne transformacije KZŽ - Javni poziv za savjetovanje
| 10.2.2021. Predstavljene aktivnosti Zavoda za prostorno uređenje KZŽ
4.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za savjetovanje - statut KZŽ
4.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za savjetovanje - poslovnik Županijske skupštine
4.2.2021. | Rok: Zavr. Javna nabava: Javna nabava opreme za školsku sportsku dvoranu OŠ Zlatar Bistrica
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009