Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
5.1.2015.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2015. godinu

Ovaj Godišnji plan rada je dokument koji je Služba za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske županije u suradnji s rukovodstvom Krapinsko-zagorske županije izradila za 2015. godinu.

Godišnji plan rada se temelji na procjeni rizika sustava i procesa koji se odvijaju unutar Krapinsko-zagorske županije i njezinih upravnih odjela, a utvrđeni su primjenom metodologije iz Priručnika za unutarnje revizore verzija 4.0.

Planom se uređuje rad Službe za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, a temelji se na Strateškom planu rada za razdoblje 2015. – 2017. godina.

Godišnji plan rada Službe za unutarnju reviziju izrađen je u skladu s člankom 16. i 28. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru te sa Priručnikom za unutarnje revizore verzija 4.0.

ULOGA I SVRHA UNUTARNJE REVIZIJE

Unutarnja revizija je neovisna jedinica koja daje objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje rada Krapinsko - zagorske županije, a svrha joj je dodavanje vrijednosti i poboljšanje poslovanja Županije.

Rad unutarnje revizije temelji se na propisanoj metodologiji usklađenoj sa važećim zakonskim propisima, Povelji unutarnjih revizora i Kodeksu strukovne etike unutarnjih revizora.

Pomaže rukovodstvu Županije u ispunjavanju ciljeva uvođenjem sustavnog i discipliniranog pristupa procjenjivanju i unapređivanju djelotvornosti procesa vezanih uz upravljanje rizicima, kontrolu i gospodarenje.U tu svrhu daje analize, procjene, preporuke, savjete i informacije vezane uz pregledane aktivnosti.

U cilju izvršenja zakonskih obaveza i realizacije Programa rada za razdoblje 2015-2017 Služba za unutarnju reviziju županije definirala je sljedeće strateške ciljeve:

  • povećati odgovornost u potrošnji proračunskih sredstava osiguranjem i provođenjem unutarnje revizije;
  • povećati odgovornost upravljanja materijalnom i nematerijalnom imovinom (evidentiranje vlasništva, uređivanje imovinsko pravnih odnosa)
  • povećati povjerenje javnosti u rad Krapinsko – zagorske županije kroz adekvatnost kontrola i upravljanja rizicima;
  • postići transparentnost rada Službe za unutarnju reviziju kroz objavljivanje izvješća o izvršenoj reviziji i izgradnju odnosa sa Državnim uredom za reviziju i Središnjom harmonizacijskom jedinicom;
  • poboljšati kvalitetu i pouzdanost procesa Županije i osigurati nalaze i preporuke koje utječu na upravljanje Županijom;
  • osigurati zakonitost u radu Županije i identificirati odstupanja radi poduzimanja odgovarajućih aktivnosti
  • omogućiti uvjete i informacije za učinkovito upravljanje i kontrolu rada Županije kroz proces preispitivanja i provjera na temelju revizorskih izvješća.
  • organizirati i popuniti Službu za unutarnju reviziju sukladno zakonskim propisima.

Prilozi:

Godišnji plan

Zadnja promjena: 22.10.2015. | Prikazano 11772 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
6.4.2021. | Rok: Zavr. Oglas - prijam na određeno vrijeme - UOzFiP
17.3.2021. Izvješće o iznosu isplaćenih sredstava političkim strankama u 2020. g.
15.3.2021. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
5.2.2021. Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama
18.12.2020. | Rok: Zavr. Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije
6.11.2020. | Rok: Zavr. Javno savjetovanje - Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu KZŽ
8.10.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni dječji proračun za 2021. godinu
1.7.2020. Krapinsko – zagorskoj županiji i ove godine PETICA za transparentnost proračuna!
11.2.2020. Izvješće - isplaćena sredstva za političke stranke za 2019.
27.11.2019. Obavijest o ishodu Natječaja za prijam u službu u UO za fin. i pror.
22.11.2019. Predavanje o poreznoj reformi
19.11.2019. Besplatne radionice: Upravljanje financijama mog poduzeća
12.11.2019. Besplatne radionice: Sve što trebam znati o poslovnom planiranju
31.10.2019. Natječaj za prijam u službu vježbenika u UO za fin. i proračun - poziv na provjeru
16.10.2019. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg str. suradnika - poništenje
11.10.2019. | Rok: Zavr. Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za financije i proračun
11.10.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni dječji proračun za 2020. godinu
27.9.2019. | Rok: Zavr. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika
17.9.2019. Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika - poziv na provjeru
23.8.2019. | Rok: Zavr. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009