Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
25.7.2018.  | Novosti

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je otvorilo poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – šk. god. 2018/2019.“, u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Natječaj je otvoren od 10. srpnja 2018. do 30. ožujka 2019. godine.

Krapinsko-zagorska županija, u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom, planira na dotični poziv prijaviti projektni prijedlog „Zalogajček 3“. Putem elektroničke pošte, 11. srpnja 2018. već je upućen poziv svim osnovnim školama u Županiji da se očituju o interesu za sudjelovanje u projektu u šk. god. 2018/2019. Trideset osnovnih škola koje su iskazale interes za sudjelovanje bit će obaviještene o daljnjim aktivnostima oko pripreme projektnog prijedloga „Zalogajček 3“ tijekom kolovoza 2018.

Ako se još koja osnovna škola na području Županije želi uključiti u projekt, molimo da se očituje putem elektroničke pošte na adresu: marija.postruzin@kzz.hr najkasnije do 15.8.2018.

Osnovne informacije o uvjetima poziva:

• najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstva – FEAD: 200.000,00 kn

najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstva – FEAD: 1.500.000,00 kn

• partnerstvo s javnim osnovnim školama na području Županije je obavezno

• partneri mogu biti i jedinice lokalne samouprave koje su osnivači škola

• trajanje projekta: 10 mjeseci za aktivnosti u šk. god. 2018/2019.

• utvrđena je cijena jednog školskog obroka od 5,47 kn po učeniku

• prihvatljivo je retrogradno potraživanje troškova od 3.9.2018.

• škole tijekom provedbe projekta vode evidenciju svih korisnika školske prehrane iz koje je razvidan izvor financiranja za prehranu – FEAD, roditelji, npr.

• škole tijekom provedbe projekta vode evidenciju korisnika školske prehrane i podijeljenih obroka financiranih iz FEAD-a, a sadržavat će minimalno podatke: ime i prezime, OIB, datum kad je obrok konzumiran, broj konzumiranih obroka

• škole evidencije daju na uvid prilikom provjere na licu mjesta koju provodi Ministarstvo

• prilikom provjere na licu mjesta škola daje uvid u evidencije prisutnosti učenika na nastavi za učenike koji su uključeni u projekt – evidentiran izostanak učenika iz škole do 3 dana ne utječe na prihvatljivost troška obroka, s obzirom da se obroci planiraju i osiguravaju unaprijed, a izostanak može biti neplaniran

• škole kao partneri donose Odluke s kriterijima za utvrđivanje i uključivanje najpotrebitije djece u projekt + dokumente kojima se utvrđuje provjera da li učenici ispunjavaju predložene kriterije

kriteriji iz Odluka škola partnera se moraju uklapati u definirane skupine u najvećem riziku od siromaštva prema području isključenosti koje su propisane Uputama za prijavitelje (str. 9 i 10):

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2018-2019/

 isključenost s obzirom na: obiteljsku strukturu, ekonomski status, identifikaciju, zdravstveni status, ostala područja isključenosti (procjena djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb da se učenik nalazi u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnom okolnostima)

Više informacija o samom pozivu dostupno je na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2018-2019/ .

Prilozi:

> Obavijest

Zadnja promjena: 25.7.2018. | Prikazano 3448 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009