Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
28.7.2020.  | Natječaji i javni pozivi

Ekološka mreža- održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata „Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)“ za ekološku mrežu provoditi će se u razdoblju od 07. kolovoza 2020. do 06. rujna 2020. godine.

Rješenje za namjeravani zahvat Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje nalazi se u prilogu ispod teksta.

Izvješće o javnoj raspravi, te popratna Dokumentacija nalazi se u prilogu ispod teksta.

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu nalazi se u prilogu ispod teksta.

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/19-01/35

URBROJ: 2140/01-08-20-14

Krapina, 28. srpnja 2020.

Na temelju članka 38.a stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Odluke (KLASA: UP/I-351-01/19-01/35, URBROJ: 2140/01-08-20-13 od 21.07.2020. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave

u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)“

I.

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata „Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)“ za ekološku mrežu (dalje u tekstu: Studija), koju je za nositelja zahvata Općinu Radoboj u srpnju 2020. godine izradio ovlaštenik Geonatura d.o.o., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, upućuje se na javnu raspravu.

II.

Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se u razdoblju od 07. kolovoza 2020. do 06. rujna 2020. godine.

III.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, uvid u cjelovitu Studiju javnosti će biti omogućen u službenim prostorijama Općine Radoboj, Radoboj 8, Radoboj radnim danom od 7 do 15 sati. Studija će za vrijeme trajanja javne rasprave biti objavljena i na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

IV.

Javno izlaganje o Studiji održati će se dana 02. rujna 2020. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati u službenim prostorijama Općine Radoboj, Radoboj 8, Radoboj. Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici nositelja zahvata Općine Radoboj i ovlaštenika koji je izradio Studiju, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna i zainteresirana javnost.

V.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti moći će se upisivati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida iz točke III. ove Obavijesti ili se za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno s posljednjim danom javne rasprave, mogu dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina u pisanom obliku ili e-poštom na adresu: okolis@kzz.hr.

Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova obavijest objavljuje se u područnom tisku „Zagorski list“, na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) te oglasnim pločama Krapinsko-zagorske županije i Općine Radoboj, i to najkasnije osam (8) dana prije dana određenog za početak javne rasprave.

P R O Č E L N I K

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

Prilozi:

> Obavijest o provođenju javne rasprave
Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
Izvješće o javnoj raspravi
Dokumentacija
Rješenje

Zadnja promjena: 16.9.2020. | Prikazano 1315 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
22.1.2021. | Rok: 1.2.2021. Oglas za prijam u službu u UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
20.1.2021. | Rok: 19.2.2021. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš tehničkog održavanja potoka Radobojčica
| 20.1.2021. 816 tis. kn. vrijedni radovi na uređenju Centra za prirodu Zagorje
8.1.2021. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - gradnja poljop. zgrade u Općini Radoboj
23.12.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Antonio Javorić)
16.11.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Andrija Sekula)
4.11.2020. Sporazum - pristup sadržaju informacijskog sustava zaštite prirode RH
23.10.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ljubica Čigir)
22.10.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Nataša Primc Margetić)
21.10.2020. | Rok: Zavr. Prijam u službu na neodređeno vrijeme savjetnika i višeg stručnog suradnika
13.10.2020. Potpisan ugovor o dodjeli europskih sredstava za RCGO Piškornica
7.10.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Zlatar Bistrica)
30.9.2020. Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata izgradnje šumskih vlaka „Južna Ivančica“
29.9.2020. Prethodna ocjena prihvatljivosti za zahvat Poučna staza "Lojzekov put"
| 17.9.2020. U Zelenjaku otvorena edukativna staza Veze prirode
16.9.2020. Rješenje - održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje
11.9.2020. | Rok: Zavr. Javna nabava: Sanacija sportske dvorane OŠ Lijepa naša Tuhelj
10.9.2020. Izvješće o javnoj raspravi - nerazvrstana cesta Radoboj - Strahinje
8.9.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Krunosla Zanoški)
7.9.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Darko Vidović)
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009