Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
10.7.2012.  | Novosti

Sastanak u Bariju u okviru projekta "eEnviper"

Članovi konzorcija sastali su se u Bariju u prostorijama regionalne uprave regije Puglia, jedne od regija koje sudjeluju na pilot projektu

Predstavnici Krapinsko-zagorske županije prevođeni zamjenikom županice Anđelkom Ferek-Jambrekom sudjelovali su proteklih dana na koordinacijskom sastanku projekta "eEnviPer", sufinanciranog iz fondova EU, u Bariju u Italiji.

Dvadeset godina nakon početka razvoja World Wide Web-a, lokalne i regionalne vlasti u Europi još uvijek nisu iskoristile sve mogućnosti interneta kada je riječ o upravljanju okolišem, procesu izdavanja okolišnih dozvola i ostalim uslugama e-Vlade vezanih za zaštitu okoliša.

U okviru EU projekta "eEnviPer" izvšena je analiza digitalnih informacija, aplikativnih sustava, infrastrukture i broja obučenih korisnika u pet europskih regija (Puglia - Italija, Kreta - Grčka, Nigde - Turska, Indjija - Srbija i Krapinsko-zagorska županija). Iduće će godine sve regije testirati novu, integriranu te na webu temeljenu platformu za izdavanje okolišnih dozvola.

Predstavljajući rezultate na projektnom sastanku održanom u Bariju (Italija) 5. i 6. srpnja 2012.g, Panagiotis Symeonidis iz tvrtke "DRAXIS Environmental Technologies" objasnio je: "Analiza je pokazala stvarno stanje na terenu. Pokazalo se da su tijela javne vlasti uložila u napredne sustave e-uprave u nekim područjima dok se za okolišne dozvole još uvijek uglavnom koristi e-pošta i zajednički poslužitelj." Lakša integracija s geografskim informacijskim sustavima (GIS) za njih će predstavljati veliki korak unaprijed.

Na temelju toga uslijedila je rasprava o provedbi projekta usmjerena na definiranje funkcionalnosti koje će najviše pomoći tijelima javne vlasti u upravljanju procesom izdavanja okolišnih dozvola.

Preliminarni popis funkcionalnosti uključuje:

  • mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola i utjecaja na okoliš elektronskim putem
  • mogućnost upravljanja postojećim dozvolama uz pomoć GIS-a i
  • mogućnost komuniciranja i konzultacija sa sudionicima u procesu izdavanja dozvole i prijava.

Članovi konzorcija sastali su se u Bariju u prostorijama regionalne uprave regije Puglia, jedne od regija koje sudjeluju na pilot projektu. Raffaele Marrese iz regionalne agencije za okoliš (ARPA Puglia) izjavio je: "Ubrzavanje prikupljanja podataka i spajanje postojećih postupaka u jednostavnije, na webu temeljene platforme izazovan je zadatak. Ovaj projekt predstavlja priliku koja se ne smije propustiti kako bi se pokazalo da se tijela javne vlasti mogu odmaknuti od papirologije te se zaista koncentrirati na zaštitu okoliša."

eEnviper je projekt financiran od strane Europske unije namijenjen implementaciji servisa e-vlade u upravljanju izdavanjem okolišnih dozvola. Do ožujka 2014. g., piloti u pet općina i regija diljem Europe pokazati će kako računalstvo u oblaku taj proces može učiniti transparentnijim, dostupnijim i učinkovitijim. Korištenjem modernih web tehnologija, eEnviPer pomaže kod smanjivanja utjecaja gospodarskih djelatnosti na okoliš kroz proces izdavanja okolišnih dozvola na isplativ i djelotvoran način.

Za više informacija posjetite službenu stranicu projekta: www.eEnviPer.eu

 


English version:

 

Twenty years after the introduction of the World Wide Web, local and regional authorities in Europe are still struggling to take advantage of the internet when it comes to environmental governance, a new study on environmental permits processes and e-government finds.

The EU-funded project eEnviPer has reviewed digital information, software systems, infrastructure and number of trained users across five European regions. These regions will pilot test a new integrated web-based platform for the application, administration and consultation of environmental permits next year.

Presenting the results at the eEnviPer meeting held in Bari on 5-6 July 2012, Panagiotis Symeonidis of DRAXIS Environmental Technologies explained: “The review was really a reality check for us. It showed that the public authorities have invested in advanced e-government systems in some areas, but that for environmental permits, they still used email and a shared server for the bulk of their work.” The smooth integration with geographic information systems (GIS) in particular will represent a big step forward for them.

Based on this situation, the subsequent discussion of the consortium implementing eEnviPer focused on defining the functionality that would most help authorities manage their environmental permits process. A preliminary list includes:

  • The ability to submit permits applications and environmental impact assessments electronically;
  • The ability to manage existing permits through a GIS; and
  • The ability to communicate with and consult stakeholders in relation to the permits application.

The consortium met in Bari, Italy, home of the regional administration of Apulia, one of the pilot regions. Raffaele Marrese of the regional environmental agency (ARPA Puglia) said: “Speeding up data collection and merging existing procedures into simpler web-based platforms is a challenging task. This project is an unmissable opportunity to show how public authorities can do away with paperwork and concentrate on environmental protection.”

eEnviper is an EU-funded project to implement an e-government platform to manage environmental permits. By March 2014, pilots in five municipalities and regions across Europe will have demonstrated how cloud computing can make this process more transparent, more accessible and more efficient. Through the use of modern web technology, eEnviPer helps to reduce the environmental impact of economic activities through the environmental permits process in a cost-effective manner.

For more information: www.eEnviPer.eu


Zadnja promjena: 25.4.2013. | Prikazano 10542 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
Jučer | Rok: 5.5.2021. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivanka Martinić)
18.4.2021. Sklopljen Sporazum o provođenju Međunarodnog programa Eko škole
16.4.2021. Plan stambenog zbrinjavanja za 2021. godinu za područje KZŽ
16.4.2021. | Rok: 3.5.2021. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivan Ranogajec)
9.4.2021. Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2020.
| 1.4.2021. Fotonaponska elektrana na OB Zabok–referenca za uspješno, kvalitetno i napredno!
30.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP - spojni vod Poznanovec)
17.3.2021. Informacija o započinjanju postupka - farma koka
| 16.3.2021. Županiji 600.000 kuna za radove na školama u Bedekovčini, Budinščini i Peršavesi
14.3.2021. | Rok: Danas
Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš - Izgradnja DC233
11.3.2021. BAIF JAVNI POZIV - SUPER PRILIKA ZA STARUPOVE I PODUZETNIKE POČETNIKE!
3.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marija Marjanović, Robert Golub)
1.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Andrija Valjavec)
26.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv na raspravu - Tifon d.o.o.
24.2.2021. Obavijest o ishodu Oglasa
23.2.2021. BAIF - BUSINESS ANGELS IMPACT FUND, NAJAVNA KONFERENCIJA
23.2.2021. „Razvojni sporazum nam omogućuje provođenje velikih strateških projekata“
23.2.2021. BUSINESS ANGELS IMPACT FUND - PRIPREMA NOVOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA U RH
| 22.2.2021. Održana završna konferencija projekta RIDE & BIKE II
18.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (OŠ Side Košutić Radoboj, rekonstrukcija)
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009