Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
6.5.2012.  | Novosti

Projekt eEnviper: okolišne dozvole za 21. stoljeće

Projekt eEnviper: okolišne dozvole za 21. stoljeće.

U okviru projekta "eEnviPer", Europska unija će u slijedeće dvije godine u modernizaciju procesa vezanih za izdavanje lokalnih i regionalnih okolišnih dozvola uložiti 4 milijuna eura.

Okolišne dozvole su uvjet za mnoge gospodarske aktivnosti diljem Europe, uključujući intenzivnu poljoprivredu, elektrane, odlaganje otpada i proizvodnju. Taj je proces, međutim, često složen i čini se nepristupačan, kako onima koji izdaju okolišne dozvole tako i onima koji podnose zahtjev za izdavanje.

Projekt eEnviPer omogućiti će integriranu web platformu za sustav izdavanja okolišnih dozvola, uključujući podnošenje zahtjeva, administraciju i savjetovanje, što izdavanje dozvola čini transparentnijim, dostupnijim i učinkovitijim. U konačnici, projekt će pomoći u smanjivanju utjecaja gospodarskih djelatnosti na okoliš kroz proces izdavanja okolišnih dozvola na djelotvoran i isplativ način.

26. i 27. travnja 2012. g. predstavnici Krapinsko-zagorske županije sa projektnim partnerima sudjelovali su na početnom sastanku u Solunu, Grčka. Na sastanku je voditelj projekta Grigoris Chatzikostas iz tvrtke "DRAXIS Environmental Technologies" izjavio: "Prije petnaest godina Arhuškom konvencijom utvrđeno je da se održivi razvoj može postići jedino uključivanjem svih sudionika. Korištenjem modernih web tehnologija, vlasti konačno mogu kombinirati svoje učinkovite procese sa transparentnim i otvorenim savjetovanjem svih sudionika."

U prvoj fazi projekta, ovakav pristup provodit će se u pet pilot zajednica diljem Europe: Puglia (Italija), Kreta (Grčka), Nigde (Turska), Indjija (Srbija) i Krapinsko-zagorska županija.

Realizacija ovog projekta jedan je od glavnih preduvjeta za učinkovito upravljanje zaštitom okoliša, a jedan od prioriteta županijske uprave Krapinsko-zagorske županije je održivi razvoj u kojem je zaštita okoliša vrlo važna komponenta.

Koordinator projekta tvrtka DRAXIS i 11 projektnih partnera integrirati će postojeće javne baze podataka i geografske informacijske sustave (GIS) sa Web 2.0 platformama i workflow rješenjima. Rezultat te integracije biti će jedinstvena višenamjenska platforma u računalnom oblaku koja će se temeljiti na servisno orijentiranoj arhitekturi (SOA) u obliku softvera kao usluge (SaaS). Projekt će se provoditi tijekom dvije godine s konačnim rezultatima koji se očekuju u ožujku 2014. g.

Obavijesti vezane uz projekt objavljivat će se na županijskoj web stranici (http://www.kzz.hr/eenviper), a za više informacija možete kontaktirati i menadžericu za diseminaciju projekta g. Wiebke Herding (wherding@stellaconsulting.com , tel: +32 485 424 661) ili posjetiti twitter profil projekta - twitter.com/eEnviPer

Osnovne informacije o projektu

 • Puni naziv projekta: eEnviPer - jedinstvena višenamjenska SOA platforma za izdavanje okolišnih dozvola kroz računalni oblak e-Government (e-Vlada) usluga i aplikacija (br. 297358)
 • Projekt se financira u okviru "Programa za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju", Područje CIP-ICT-PSP.2011.4.1 - računalni oblak javnih usluga
 • Ukupna cijena: € 4.130.000. Iznos koji financira EU: 2.060.000 €
 • Izvršenje: Od 1. travnja 2012 do 31. ožujka 2014

Web stranica projekta: https://ec.europa.eu/

Koordinator projekta

DRAXIS Environmental Technologies, Grčka

Partneri

 • Sveučilište Aristotel, Solun, Grčka
 • STELLA Consulting, Belgija
 • Regija Kreta, Grčka
 • Agenzia Regionale per le Protezione Ambientale Puglia, Italija
 • Planetek, Italija
 • Općina Indjija, Srbija
 • Evrogeomastika, Srbija
 • Pokrajina Nigde, Turska
 • SAMPAS, Turska
 • OIKON, Hrvatska i
 • Krapinsko-zagorska županija.

English:

eEnviPer: Environmental Permits for the 21st Century

Over the next two years, the European Union will invest in modernising local and regional environmental permit processes through the €4 million project eEnviPer.

Environmental permits are a requirement for many economic activities across Europe, including intensive farming, power stations, waste treatment and manufacturing. However, the process can often be complicated or seem inaccessible to both those implementing the permitting process, and to those seeking to apply for permits.

eEnviPer will provide an integrated web-based platform for the application, administration and consultation of environmental permits, making the environmental permitting process more transparent, more accessible and more efficient. Ultimately, eEnviPer will help to reduce the environmental impact of economic activities through the environmental permits process in a cost-effective manner.

On 26-27 April, representatives of Krapina – Zagorje County met with the project partners for a Kick-Off meeting in Thessaloniki, Greece. Project Manager Grigoris Chatzikostas of DRAXIS Environmental Technologies explains: “Fifteen years ago, the Aarhus convention established that sustainable development can only be achieved through the involvement of all stakeholders. Using modern web technologies, authorities can finally combine efficient governmental processes with transparent and open stakeholder consultations.”

In the first phase of the project, eEnviPer will demonstrate this approach in five pilot communities across Europe: Puglia (Italy), Crete (Greece), Nigde (Turkey), Indjija (Serbia) and Krapina – Zagorje County (Croatia).

One of the priorities of Krapina - Zagorje County’s regional government is sustainable development where environmental protection plays an important role, so realization of this project is one of the main prerequisites for effective environmental management and protection.

For eEnviPer, DRAXIS and its 11 consortium partners will integrate existing governmental data sources and geographical information systems with Web 2.0 participation platforms and workflow solutions. The resulting single multi-purpose cloud platform will be based on Service Oriented Architecture and provided as software as a service (SaaS). The project will be implemented over two years, with the final results expected in March 2014.

News about the project will be regulary posted on a County website (http://www.kzz.hr/eenviper). For more information you can contact Wiebke Herding, eEnviPer Dissemination Manager (wherding@stellaconsulting.com, tel: +32485424661) or sign up for updates at twitter.com/eEnviPer

Project Information

 • Full title: eEnviPer – A single multi-purpose SOA platform that delivers environmental permissions services through the cloud of e-Government services and applications (No 297358)
 • Funded under: The Information and Communication Technologies Policy Support Programme, Area CIP-ICT-PSP.2011.4.1 – Towards a cloud of public services
 • Total cost: €4.13 million. EU Contribution: €2.06 million
 • Execution: From 1 April 2012 to 31 March 2014

Website: https://ec.europa.eu/

Consortium Coordinator

DRAXIS Environmental Technologies, Greece

Participating Partners

 • Aristotle University of Thessaloniki, Greece
 • STELLA Consulting, Belgium
 • Region of Crete, Greece
 • Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia, Italy
 • Planetek, Italy
 • Municipalityof Indjija, Serbia
 • Evrogeomastika, Serbia
 • Municipality of Nigde, Turkey
 • SAMPAS, Turkey
 • Oikon, Croatia and
 • Krapina - Zagorje County, Croatia.

 


Zadnja promjena: 4.9.2013. | Prikazano 22626 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
Jučer | Rok: 5.5.2021. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivanka Martinić)
18.4.2021. Sklopljen Sporazum o provođenju Međunarodnog programa Eko škole
16.4.2021. Plan stambenog zbrinjavanja za 2021. godinu za područje KZŽ
16.4.2021. | Rok: 3.5.2021. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivan Ranogajec)
9.4.2021. Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2020.
| 1.4.2021. Fotonaponska elektrana na OB Zabok–referenca za uspješno, kvalitetno i napredno!
30.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP - spojni vod Poznanovec)
17.3.2021. Informacija o započinjanju postupka - farma koka
| 16.3.2021. Županiji 600.000 kuna za radove na školama u Bedekovčini, Budinščini i Peršavesi
14.3.2021. | Rok: Danas
Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš - Izgradnja DC233
11.3.2021. BAIF JAVNI POZIV - SUPER PRILIKA ZA STARUPOVE I PODUZETNIKE POČETNIKE!
3.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marija Marjanović, Robert Golub)
1.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Andrija Valjavec)
26.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv na raspravu - Tifon d.o.o.
24.2.2021. Obavijest o ishodu Oglasa
23.2.2021. BAIF - BUSINESS ANGELS IMPACT FUND, NAJAVNA KONFERENCIJA
23.2.2021. „Razvojni sporazum nam omogućuje provođenje velikih strateških projekata“
23.2.2021. BUSINESS ANGELS IMPACT FUND - PRIPREMA NOVOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA U RH
| 22.2.2021. Održana završna konferencija projekta RIDE & BIKE II
18.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (OŠ Side Košutić Radoboj, rekonstrukcija)
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009