Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
8.2.2016.  | Novosti

Dodjele izravnih potpora udrugama

U ožujku 2015. godine na snagu je stupila Uredba o mjerilima, kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), kojom se bitno mijenja dosadašnji način financiranja organizacija civilnog društva u slučajevima kada se dodjeljuju sredstva iz javnih izvora.

S ciljem postizanja veće transparentnosti u postupcima dodjeljivanja financijskih sredstava iz javnih izvora, sredstva se udrugama raspoređuju samo putem javnih natječaja, odnosno javnih poziva.

Dodjele izravnih potpora udrugama su iznimke koje su moguće samo u slučajevima definiranim Uredbom - članak 6. stavak 3. Uredbe i i članak 5. stavak 2. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 30A/15).

Jedan od takvih slučajeva je, iznimna mogućnost dodjele financijskih sredstava udrugama bez objavljivanja javnog natječaja, odnosno, javnog poziva samo za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge. U tom slučaju, sredstva se dodjeljuju prema mišljenju nadležnog povjerenstva i u najvišem iznosu do 5.000,00 kn. Ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Uz to, udruga mora udovoljavati preduvjetima za dobivanje sredstava iz javnih izvora iz članka 5. Uredbe i članka 13. Pravilnika.

Napominje se da se sve odredbe Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa vezanih uz financiranje udruga na odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima kada se financijska sredstva iz proračuna Županije dodjeljuju izravnom potporom, poput planiranja financijskih sredstava, ugovaranja, praćenja financiranja, javnog objavljivanja i izvještavanja.

Zahtjeve za izravne potpore podnose na propisnim obrascima: Obrazac zahtjeva, Obrazac proračuna, te Izjave uz zahtjev.

 

Prilozi:

> Obrazac financijskog izvješća
> Izjava uz zahtjev za jednokratnu dodjelu udrugama
> Izvješće udruge o utrošenim sredstvima
> Obrazac proračuna
> Zahtjev za jednokratnu potporu
> Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

Zadnja promjena: 13.1.2020. | Prikazano 5568 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009