Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
8.2.2010.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Redovno održavanje ploča dobrodošlice i smeđe signalizacije

Predmet nabave je redovno održavanje ploča dobrodošlice i turističke „smeđe“ signalizacije na području Krapinsko-zagorske županije u 2010. godini, prema troškovniku koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.

         

         REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 406-07/10-01/03
URBROJ: 2140/01-13-10-1
Krapina, 08. veljače 2010.
 
 
            Temeljem članka 2. Pravilnika o postupcima nabave roba, radova i usluga za koje ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 32/09), pročelnica Službe za zajedničke poslove objavljuje:
 
O B A V I J E S T
o početku postupka nabave
usluga redovnog održavanja ploča dobrodošlice i
turističke „smeđe“ signalizacije
 
 
Predmet nabave: redovno održavanje ploča dobrodošlice i turističke „smeđe“ signalizacije na području Krapinsko-zagorske županije u 2010. godini, prema troškovniku koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.
 
Razdoblje izvršavanja radova: od dana sklapanja ugovora do 31. prosinca 2010. godine
 
Mjesto izvršavanja radova: na lokacijama prema popisu koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.
 
Način izvršavanja radova: prema Prijedlogu Ugovora o redovnom održavanju ploča dobrodošlice i turističke „smeđe“ signalizacije na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 2010. godini, u prilogu ove Obavijesti.
 
Načini podnošenja ponude:
- poštom, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, 49000 Krapina, Magistratska 1, s naznakom „Održavanje ploča dobrodošlice i turističke „smeđe“ signalizacije
- telefaksom, na broj 049/329-089
- elektroničkom poštom na adresu: bagatelna-nabava©kzz.hr
- neposrednom predajom u pisarnicu Županije, u Krapini, Magistratska 1.
Rok podnošenja ponude: 11. veljače 2010. godine.
 
Obvezni sadržaj ponude:
- osnovni podaci o ponuditelju – naziv tvrtke, matični broj i osobni identifikacijski broj
- sjedište (mjesto i adresa), osoba ovlaštena za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail adresa (ako postoji)
- original potvrde Porezne uprave o stanju duga, ne stariji od 60 dana da dana objave ove Obavijesti
- popunjeni troškovnik prema prilogu ove Obavijesti
- Preslika Isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda kojim ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave
- Najmanje jedna potvrda druge ugovorne strane kojom ponuditelj dokazuje da je uredno izvršio radove kao u predmetu nabave
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena bez poreza na dodanu vrijednost
 
Osoba ovlaštena za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude: župan
 
Napomena: Ako pristigla ponuda neće sadržavati neki od traženih priloga, ili je neki od priloga potrebno priložiti u pisanom originalu, a ponuda s prilozima biti će predana telefaksom ili elektroničkom poštom, ponuditelju će se naložiti da u određenom roku dostavi traženo.
Nepravovremene i ponude za koje niti u naknadno određenom roku neće biti dostavljeni traženi prilozi neće se razmatrati.
U slučaju da u otvorenom roku ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda, nabava usluga redovnog održavanja ploča dobrodošlice i turističke „smeđe“ signalizacije biti će ugovorena neposredno o čemu će biti objavljena obavijest na web stranici Županije kao i obavijest o odluci o izboru najpovoljnije ponude.
 
Kontakt osobe:
 
Željko Horvat     tel: 049/329-082
                       e-mail: zeljko.horvat©kzz.hr
 
Marija Laginja    tel: 049/329-080
                      e-mail: marija.laginja©kzz.hr
 
 
P R O Č E L N I C A
Petra Vrančić Lež v.r.

Prilozi:

> Obavijest o početku nabave
> Prijedlog ugovora
> Troškovnik
> Popis lokacija
> Obavijest o izboru

Zadnja promjena: 8.2.2010. | Prikazano 1800 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
15.9.2020. Lepoglavska spojnica – šansa za gospodarstvo sjevera Hrvatske
7.9.2020. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika SŠ za 2020/2021
31.8.2020. | Rok: Zavr. Javna nabava: Usluga prijevoza učenika za 6 osnovnih škola kojima je KZŽ osnivač
| 13.8.2020. 735.000 kuna vrijedni radovi sanacije klizišta u naselju Biruši
| 1.7.2020. Kreće 1,3 milijuna kuna vrijedna sanacija klizišta u Donjoj Selnici
29.6.2020. | Rok: Zavr. Javna rasprava - Procjena utjecaja na okoliš - izmjena i dopuna kolnika - AZM
| 27.6.2020. 320 TIS. KN VRIJEDNA SANACIJA MOSTA SAMCI
| 13.6.2020. RADOVI NA ROTORU U STUBAKIMA U PUNOM JEKU
| 9.6.2020. Radovi na sanaciji klizišta u Tuheljskim Toplicama
18.5.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (ŽUC - san. klizišta i rek. ceste Donja Selnica)
24.4.2020. Četiri nove Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
22.4.2020. Završna konferencija Master plana prometnog sustava
10.4.2020. Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i KZŽ
4.4.2020. Upute ravnateljstvu policije za kretanje vozača teretnih vozila
1.4.2020. Početak rada sustava e-propusnice.
1.4.2020. Važna obavijest o izdavanju e-propusnica
26.3.2020. Stožer civilne zaštite RH - vozači u međunarodnom prometu
26.3.2020. Odluka o uvođenju izvanrednog međugradskog prijevoza
25.3.2020. POSTUPANJE SA OSOBAMA KOJE PRELAZE GRANIČNE PRIJELAZE RH od dana 23.03.2020
23.3.2020. Odluka Stožera CZ RH o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009