Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
7.4.2010.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Zavod za prostorno uređenje: Nabava potrošnog uredskog materijala

Predmet nabave je potrošni uredski materijal, prema Popisu potrošnog uredskog materijala koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti i pod uvjetima kako je dano u Prijedlogu Ugovora o nabavi potrošnog uredskog materijala.
KLASA: 406-01/10-01/02
URBROJ: 2140-20-01-10-1
U Krapini, 6.  travanj 2010.
 
Temeljem članka 20. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/08) ravnateljica Zavoda za  prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije objavljuje
 
O B A V I J E S T
o početku postupka nabave
potrošnog uredskog materijala
 

KLASA: 406-01/10-01/02

URBROJ: 2140-20-01-10-1

U Krapini,  6.  travanj 2010.

 

                     Temeljem članka 20. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/08) ravnateljica Zavoda za  prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije objavljuje

  

O B A V I J E S T

o početku postupka nabave

potrošnog uredskog materijala

 

Predmet nabave: potrošni uredski materijal, prema Popisu  potrošnog uredskog  materijala koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti i pod uvjetima kako je dano u Prijedlogu Ugovora o nabavi potrošnog uredskog  materijala.

 

Razdoblje za koje se roba nabavlja:  od dana sklapanja Ugovora do 31. prosinca 2010. godine

 

Mjesto isporuke robe: Krapina, Krambergerova 1, prostorije Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

 

 

Načini podnošenja punude: 

·          poštom, na adresu: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorska županija,  49000 Krapina, Magistratska 1,  s naznakom  „Nabava potrošnog uredskog materijala“,

·          telefaksom, na broj 049/382-149

·          elektroničkom poštom na adresu: snjezana.zigman@kzz.hr,

·          neposrednom predajom u pisarnicu  Županije, u Krapini, Magistratska 1.

 

Rok podnošenja ponude: 13. travnja 2010. godine.

 

Obavezni sadržaj ponude:

·          osnovni podatci o ponuditelju – naziv tvrtke, osobni identifikacijski broj, sjedište (mjesto i adresa), osoba ovlaštena za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail adresa (ako postoji),

·          original potvrde Porezne uprave o stanju duga, ne stariji od 60 dana od dana objave ove Obavijesti, iz koje je vidljivo da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

·          ukupna cijena bez poreza na dodanu vrijednost,  prema Popisu potrošnog uredskog materijala koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.

 

 

Kriterij za odabir ponude: najniža ukupna cijena bez poreza na dodanu vrijednost, prema  Popisu potrošnog uredskog  materijala koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.

 

Osoba ovlaštena za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude:  ravnateljica

 

Napomena: 

Ako pristigla ponuda neće sadržavati neki od traženih priloga, ili je neki od    priloga potrebno

priložiti u pisanom originalu, a ponuda s prilozima biti će predana telefaksom ili elektroničkom poštom, ponuditelju će se naložiti da u određenom roku dostavi traženo.        

Nepravovremene i ponude za koje niti u naknadno određenom roku neće  biti   dostavljeni traženi prilozi neće se razmatrati.

                      

U slučaju da u otvorenom roku ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda, nabava potrošnog uredskog materijala biti će ugovorena neposredno o ćemu će biti objavljena obavijest na web stranici Županije kao i obavijest o odluci o izboru najpovoljnije ponude.

 

 

Kontakt osoba:

Snježana Žigman     

tel: 049/382-145

e-mail:  snjezana.zigman@kzz.hr

 

RAVNATELJICA

Snježana Žigman, dipl.ing.

 

Tekst obavijesti, obavijest o izboru najpovoljnije ponude, popis potrošnog uredskog materijala i Prijedlog Ugovora o nabavi potrošnog uredskog materijala možete preuzeti ispod teksta.

 

Prilozi:

> Tekst obavijesti, popis potrošnog uredskog materijala i prijedlog ugovora o nabavi
> Obavijest o donošenju odluke o izboru najpovoljnije ponude

Zadnja promjena: 7.4.2010. | Prikazano 1059 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009