Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
25.5.2010.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Obavijest o početku postupka nabave artikala nagradnog fonda akcije "Kad se male ruke slože, kroz promet se sigurno može"

Krapinsko-zagorska županija raspisuje natječaj o početku postupka nabave artikala nagradnog fonda akcije "Kad se male ruke slože, kroz promet se sigurno može" koju provodi Odbor za sigurnost u prometu.

Obavijest o donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

 

      

               

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
                 
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 406-07/10-01/11
URBROJ: 2140/01-13-10-1
Krapina, 25. svibnja 2010.
 
 
Temeljem članka 2. Pravilnika o postupcima nabave roba, radova i usluga za koje ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 32/09 i 4/10), pročelnica Službe za zajedničke poslove objavljuje
 
O B A V I J E S T
o početku postupka nabave artikala nagradnog fonda
 akcije „Kad se male ruke slože, kroz promet se sigurno može“
koju provodi  Odbor za sigurnost u prometu
 
 
Predmeti nabave:
1. Edukativna igra «Oblici i boje», 4 igrače plohe, 64 oblika, 1 kocka s oblicima, 1 kocka s bojama – 11 komada,
2. Igra «Hokej na travi», 2 hockey palice, 2 loptice, doživljaj pravog hokeja - 11 komada
3. Tenis set, 3 u 1 set, mogućnost rotiranja i podešavanja visine– 15 komada,
4. Set ploča za crtanje i magneti, 2 u 1 set, magnetna ploča, magnetna ploča, magnetna slova i brojevi, ploča za flomaster – 1 komad
5. Privjesak „Snoopy“, plišani privjesak 11 cm, popularni lik „Snoopy“ - 50 komada,
6. Stolni nogomet, dimenzije 110x67x72 cm - 11 komada,
7. Drvena podna slagalica, dim 61x91 cm, zabavan kreativan način učenja abecede uz pomoć odgovarajućih slika - 11 komada,
8. Drvena računaljka, drveni abacus, višebojni, 50 kuglica– 11 komada,
9. Slagalica drvena kocka, 3 slike, drvene kocke sa slikom sa svake strane, krava, ovca, kokoš - 11 komada
10. Drvena slagalica, brojevi, edukativna igra, prepoznavanje oblika i brojeva– 11 komada
11. Čovječe ne ljuti se, podna slagalica, podna slagalica 9 dijelova, materijal izrade EVA pjena– 15 komada
12. Tačke sa vrtlarskim priborom, točka velike, lopatica kantica, grablje, … – 15 komada
13. Kamion, nosivost 150 kg, dimenzije 70 cm – 15 komada
14. Alata za pijesak, dimenzije 50 cm, drveni rukohvat, pvc alat - 24 komada
 
Rok isporuke: 5 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
 
Mjesto isporuke: Krapina, Magistratska 1.
 
Načini podnošenja ponude: 
- poštom, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Služba za zajedničke poslove, 49000 Krapina, Magistratska 1, s naznakom „Nabava artikala nagradnog fonda akcije «Kad se male ruke slože, kroz promet se sigurno može“,
- telefaksom, na broj 049/329-089,
- elektroničkom poštom na adresu: bagatelna-nabava©kzz.hr ,
- neposrednom predajom u pisarnicu Županije, u Krapini, Magistratska 1.
 
Rok za podnošenje ponude: 27. svibnja 2010. godine.
 
Obavezni sadržaj ponude:
 
- osnovni podatci o ponuditelju – naziv tvrtke, matični broj i osobni identifikacijski broj, sjedište (mjesto i adresa), osoba ovlaštena za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail adresa (ako postoji),
 
- original potvrde Porezne uprave o stanju duga, iz koje je vidljivo da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,  ne stariji od 60 dana od dana objave ove Obavijesti,
 
- pojedinačne cijene za svaki od predmeta nabave te ukupna cijena za sve predmete nabave, iskazane bez i sa PDV-om.
 
Kriterij za odabir ponude:
- najniža ukupna cijena za sve predmete nabave zajedno, iskazana bez PDV – a,
- ukoliko će više ponuda sadržavati istu najnižu ukupnu cijenu, kao najpovoljnija biti će odabrana ponuda koja je prva zaprimljena kod naručitelja.
 
Osoba ovlaštena za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude: župan.
 
Napomena: Ako pristigla ponuda neće sadržavati neki od traženih priloga, ili je neki od priloga
potrebno priložiti u pisanom originalu, a ponuda s prilozima biti će predana telefaksom ili elektroničkom poštom, ponuditelju će se naložiti da u određenom roku dostavi traženo. Nepravovremene i ponude za koje niti u naknadno određenom roku neće  biti dostavljeni traženi prilozi neće se razmatrati.
U slučaju da u otvorenom roku ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda, nabava predmeta
nabave biti će ugovorena neposredno o čemu će biti objavljena obavijest na web stranici
Županije kao i obavijest o odluci o izboru najpovoljnije ponude.
 
Kontakt osoba:   
Sandra Mičin                -     tel: 049/329-081
        -     e-mail: sandra.micin©kzz.hr 
 
 
                                                                                                         P R O Č E L N I C A
                                                                                                        Petra Vrančić Lež, dipl.iur.

Prilozi:

> Tekst natječaja
> Popis artikala
> Obavijest o odabiru

Zadnja promjena: 25.5.2010. | Prikazano 631 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009