Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
17.2.2010.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Usluge pranja službenih vozila za potrebe Krapinsko-zagorske županije

Predmet nabave je usluga pranja službenih vozila Krapinsko-zagorske županije, prema Popisu službenih vozila Krapinsko-zagorske županije koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.
          
 
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 406-07/10-01/05
URBROJ: 2140/01-13-10-1
U Krapini, 17. veljače 2010.
 
 
 
                     Temeljem članka 2. Pravilnika o postupcima nabave roba, radova i usluga za koje ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 32/09.), pročelnica Službe za zajedničke poslove objavljuje
 
O B A V I J E S T
o početku postupka nabave usluge pranja službenih vozila
za potrebe Krapinsko-zagorske županije
 
 
Predmet nabave: usluga pranja službenih vozila Krapinsko-zagorske županije, prema Popisu
službenih vozila Krapinsko-zagorske županije koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.
 
Razdoblje izvršavanja usluge: od dana sklapanja ugovora do 31. prosinca 2010. godine.
 
Mjesto izvršavanja usluge: područje grada Krapine.
 
Način izvršavanja usluge: prema  Prijedlogu Ugovora o obavljanju usluge pranja službenih
vozila za potrebe Krapinsko-zagorske županije koji se nalazi u  prilogu ove Obavijesti.
 
Načini podnošenja punude:  
· poštom, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Služba za zajedničke poslove, 49000 Krapina, Magistratska 1, s naznakom „Nabava usluge pranja službenih vozila za potrebe Krapinsko-zagorske županije“,
· telefaksom, na broj 049/329-255,
· elektroničkom poštom na adresu: bagatelna-nabava@kr-zag-zupnija,
· neposrednom predajom u pisarnicu Županije, u Krapini, Magistratska 1.
 
Rok podnošenja ponude: 22. veljače 2010. godine.
 
Obavezni sadržaj ponude:
· osnovni podatci o ponuditelju – naziv tvrtke, matični broj i osobni identifikacijski broj,
· sjedište (mjesto i adresa), osoba ovlaštena za kontakt, broj telefona, faksa i e-maiL adresa (ako postoji),
· original potvrde Porezne uprave o stanju duga, ne stariji od 60 dana od dana objave ove Obavijesti,
· cijena pranja vozila – unutarnjeg i vanjskog, izražena sa i bez poreza na dodanu vrijednost, a prema uvjetima
danima u Prijedlogu Ugovora o obavljanju usluge pranja službenih vozila za potrebe Krapinsko-zagorske
županije koji se nalazi u  prilogu ove Obavijesti.
 
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena pranja vozila – unutarnjeg i vanjskog, bez poreza na
dodanu vrijednost.
 
Osoba ovlaštena za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude: župan.
 
Napomena: Ako pristigla ponuda neće sadržavati neki od traženih priloga, ili je neki od priloga
potrebno priložiti u pisanom originalu, a ponuda s prilozima biti će predana telefaksom ili
elektroničkom poštom, ponuditelju će se naložiti da u određenom roku dostavi traženo.
Nepravovremene i ponude za koje niti u naknadno određenom roku neće  biti dostavljeni traženi
prilozi neće se razmatrati.
U slučaju da u otvorenom roku ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda, nabava usluge
pranja službenih vozila za potrebe Krapinsko-zagorske županije biti će ugovorena neposredno o
ćemu će biti objavljena obavijest na web stranici Županije kao i obavijest o odluci o izboru
najpovoljnije ponude.
 
Kontakt osobe:
Krešimir Božić - tel: 049/329-253
 
Petra Vrančić Lež - tel: 049/329-253
 
 
                                                                                                    P R O Č E L N I C A
                                                                                                   Petra Vrančić Lež v.r.
 
Obavijest o donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude možete preuzeti ispod teksta.
 

Prilozi:

> Prijedlog ugovora o pranju vozila
> Popis automobila
> Nabave usluge pranja službenih vozila
> Obavijest o donošenju odluke o izboru najpovoljnije ponude

Zadnja promjena: 17.2.2010. | Prikazano 2072 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009